Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Apoteket har för dåligt skydd mot mutor

Publicerad: 15 november 2005, 11:02

Apoteket bör förbättra sitt skydd mot mutor och otillbörlig påverkan. Det anser Riksrevisionen och pekar på Apotekets utsatta ställning med ensamrätt att sälja läkemedel på den svenska marknaden.


Riksrevisionen granskning av Apotekets kontrollåtgärder för att förhindra mutor och otillbörlig påverkan offentliggjordes i dag. Granskningen pekar på att Apoteket har en verksamhet som är av mycket stort ekonomiskt intresse för leverantörer, med en årlig omsättning på 34 miljarder kronor.

Med den utgångspunkten anser Riksrevisionen inte att Apotekets sammantagna åtgärder för att skapa ett skydd mot mutor och otillbörlig påverkan står i paritet med den risksituation som bolaget befinner sig i.

Styrelsen och bolagsledningen får bland annat kritik för att de inte har genomfört bedömningar av risker i verksamheten.

En övergripande kontrollfunktion saknas liksom en övergripande struktur för en ansvarsfördelning som kan motverka och förhindra oegentligheter inom korruptionsområdet.

Riksrevisionen är också kritisk till att bolaget inte har rutiner för att följa upp att interna regler följs.   Riksrevisionen slutsats är att Apotekets styrelse och ledning bör etablera en intern kontroll som bättre motsvarar riskerna i den aktuella verksamheten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev