Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Apoteket på sjukhus försvinner

Publicerad: 23 augusti 2007, 10:30

Den 1 juli 2008 slipper Sveriges sjukhus vända sig till Apoteket för att köpa läkemedel. Då blir det fritt fram för sjukhusen att vända sig till vilken leverantör de vill.


Den statliga utredningen om en av­reglering av apoteksmarknaden presenterar måndagen den 27 augusti sitt första delbetänkande, om sjukhusapotekens ställning, för social­minister Göran Hägglund (kd).

Men Dagens Medicin kan redan nu avslöja innehållet i utredningens förslag.

I dag finns det 77 sjukhusapotek som drivs av Apoteket via avtal med landstingen och som förser sjuk­husen med slutenvårdsläkemedel.

Det är en jättemarknad. Sjukhusen köper via sjukhusapoteken in läkemedel till slutenvården för drygt 5 miljarder kronor om året – nästan dubbelt så mycket som de receptfria läkemedlen står för.

Utredaren Lars Rejes huvudförslag är att sjukhusen från den 1 juli 2008 inte ska vara tvungna att vända sig till Apoteket AB för att via Apotekets sjukhusapotek få läkemedel distribuerade till slutenvården.

Sjukhusen ska antingen kunna ta ansvar för läkemedelsdistributionen själva – och de tjänster sjukhusapoteken erbjuder - eller så får de handla upp den tjänsten av en, två eller flera aktörer.

– Logistiksektorn har utvecklats oerhört mycket de senaste åren med hjälp av nytt tänkande och nya IT-stöd. Dessa innovativa lösningar vill jag ska kunna bli tillgängliga också för svenska sjukhus utan onödiga hinder, säger Lars Reje.

Dagens Medicin har tidigare berättat att utredningen diskuterade att sjukhusen skulle kunna upphandla sjukhusapoteken av någon annan än Apoteket. När det konkreta förslaget nu kommer innebär det att utredaren inte ställer några krav på att sjukhusen vare sig behöver ha sjukhus­apotek eller avdelningsförråd.

– Min bärande tanke är att jag vill öka friheten för vårdgivarna att ordna läkemedelsförsörjningen inom och till sjukhusen. Det öppnar för skräddar­sydda lösningar för olika behov, så att du slipper ha en standard­lösning för allting, på grund av att du är beroende av en leverantör och ett sjukhusapotek.
Regeringens utredare föreslår dock en skärpt reglering: Att varje sjukhus ska inrätta en funktion som chefsfarmaceut.

Chefsfarmaceuten, en apotekare eller receptarie, ska ha en liknande ställning som chefläkaren på sjuk­huset. Chefsfarmaceuten ska ha direkt tillgång till sjukhusledningen, ska genom internkontroll övervaka sjukhusets läkemedelsförsörjning och ska vid risker i läkemedels­hanteringen kunna tillkalla tillsynsmyndigheterna.

– När sjukhusen får helt nya möjligheter att organisera läkemedels­försörjningen så krävs det en förstärkning av sakkunskap på sjukhuset för att verkligen säkerställa en god patientsäkerhet, säger Lars Reje.

Han föreslår också två övergångs­lösningar i väntan på ett senare betänkande: Att Apoteket i avvaktan på avregleringen av apoteksmarknaden får fortsätta att ansvara för registrering av statistik och för tillverkning av läkemedel som läkemedelsindustrin inte anser vara lönsamma men som det finns ett medicinskt behov av.

Lars Reje har under sin utredning stött på intresse för att slåss om slutenvårdsmarknaden från flera aktörer, bland annat partihandlare, utländska aktörer och Apoteket.

Fakta

Den borgerliga regeringen tillsatte den 21 december 2006 utredningen ”Omreglering av apoteksmarknaden”.

Utredaren Lars Reje ska senast den sista december 2007 lämna sina förslag om att låta andra än Apoteket sälja läkemedel till allmänheten.

Förslagen om att låta detalj­handeln sälja receptfria läkemedel även utan farma­ceutisk kompetens ska lämnas senast den 1 april 2008.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev