söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Apotekets vd kräver snabb avreglering av marknaden

Publicerad: 26 september 2006, 13:28

Apoteket AB:s vd Stefan Carlsson anser att den borgerliga alliansen måste avreglera apoteksmarknaden så snabbt som möjligt. Annars skadas Apoteket.


- Om det ska bli en förändring är det bättre om den kommer så snabbt som möjligt under mandatperioden. Om det blir en utdragen process så blir det stiltje i organisationen - ju tidigare förändringen kommer desto bättre, säger Stefan Carlsson.

Apoteket AB står inte med på listan över de statliga bolag som den borgerliga alliansen vill sälja ut först. Allianspartierna vill att personalen ska få möjlighet att ta över apotek när monopolet slopas. För att detta ska ske och inte ett statligt monopol ersätts med ett fåtal stora privata kedjor anser alliansen att processen måste få ta tid, se Dagens Medicin nr 37/06.

Partierna i alliansen har också betonat att säkerhet, tillgänglighet och service måste vara garanterad innan monopolet tas bort. Sammantaget gör detta att de borgerliga partierna bedömer att apoteksmonopolet kommer att kunna avvecklas först under slutet av den kommande mandat­perioden, alltså senast hösten 2010.

"Vi har ingen speciell plan"  Men en så utdragen process skulle enligt Stefan Carlsson vara skadlig för Apoteket och därmed för läkemedelshanteringen i Sverige. Han anser därför att ett politiskt beslut om en eventuell avreglering måste tas i god tid före den 1 januari 2009, så att avregleringen kan ske från det datumet.  - Jag anser att det är ett rimligt datum, men det är ju ett beslut som måste fattas av politikerna, säger Stefan Carlsson.

Han tycker att Apoteket står väl rustat för den skärpta konkurrens som en avreglering skulle innebära och pekar på flera områden som prioriterats under senare år: Ökad tillgänglighet, bland annat genom längre öppettider, hög produktivitet och fokus på god läkemedelsanvändning.

Hur ser Apotekets plan ut inför avregleringen?   - Vi har ingen speciell plan. Under mina år som vd har min utgångspunkt varit att vi ska stå starka oavsett marknadssituation, säger Stefan Carlsson.

Vd har inga politiska bindningar  Apoteket AB:s styrelse har en politisk sammansättning med koppling till styrkeförhållandena i riksdagen. Sedan 1999 har styrelsens ordförande varit socialdemokraten Jan Bergqvist, som nyligen avled. S-dominansen i styrelsen kommer nu att skifta och bli borgerlig.

Stefan Carlsson ser inga problem med att sitta kvar som vd trots att inriktningen för Apoteket sannolikt kommer att förändras kraftigt. Han har heller inga politiska bindningar till socialdemokratin, som gör att han riskerar att förlora jobbet.  - Jag förutsätter att jag får vara kvar trots de här förändringarna, att jag får det mandatet av den nya styrelsen.    Hur ser du på en avreglering av apoteksmarknaden?  - Jag har ingen synpunkt på det. Mitt uppdrag är att utveckla företaget för att klara olika marknadssituationer. Jag har inte bundit mig för ett monopol, säger Stefan Carlsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev