Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Arbetsmiljöarbete får extra medel

Publicerad: 10 juni 2003, 11:14

För att stimulera arbetsmiljöarbetet i landsting och kommuner har arbetsmarknadens parter skjutit till ytterligare 100 miljoner kronor till Sunt liv, ett program som idag bedrivs i sex landsting. Arbetet ska på ett genomgripande sätt förbättra arbetsmiljö och hälsa.


Bakom satsningen Sunt liv står arbetsmarknadens parter som hittills satsat 195 miljoner kronor under fem år. I slutet av förra veckan beslutade parterna att skjuta till ytterligare 100 miljoner kronor och förlänga projektet till 2007.  Metodiken i Sunt liv har utvecklats tillsammans med försäkringsbolaget Afa och innebär att arbetsplatserna arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.  - Vi har stora förhoppningar på detta arbete. Jämfört med tidigare så handlar arbetsmiljöarbetet i dag mer om ledarskap, organisation och kompetensanvändning. Frågor som Afa-programmet också tar upp, säger Anneli Rönnblom, projektledare för arbetsmiljöfrågor på Landstingsförbundet.  Programmet känns meningsfullt  Hon tror inte att det alltid är ekonomin som orsakar resursbrist och stress på arbetsplatserna.  - Det handlar även om hur man utnyttjar resurserna. Medarbetare blir frustrerade av att arbetsplatserna inte sköts effektivt. Detta är en kritik mot arbetsgivarna, säger hon.  I Landstinget Sörmland har sex enhetschefer samt fackliga representanter under våren deltagit i målseminarier där de formulerat vilka problem som behöver lösas för att nå bättre organisation och göra arbetsmiljön bättre på deras kliniker. En av dem är Anders Welander, verksamhetschef för psykiatriska kliniken vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.  Han tycker att arbetsmiljöprogrammet känns meningsfullt även om det ofta är ekonomiska realiteter som styr om resurser och åtaganden går ihop.   Enkäter ska genomföras  - Men jag hoppas på detta arbete. Det känns inte som någon konstgjord andning utan ett meningsfullt sätt att tillsammans med personalen få en bättre fungerande arbetsplats, säger han.  Till hösten kommer enkäter att genomföras bland personalen. Dessa ska sedan vara underlag för de handlingsplaner som personal och ledning tillsammans arbetar fram och sedan fortsätter att arbete med.   - Att engagera all personal i arbetet är viktigt för att nå resultat, säger Maija Johansson, som är projektledare för Sunt liv i Landstinget Sörmland.  - Visst har landstingen problem med ekonomi och personalfrågorna men arbetsmiljöfrågorna är då än viktigare att arbeta med, tycker hon.  Totalt kommer 1 000 personer i Landstinget Sörmland att omfattas av projektet.  Andra landsting som arbetar med Afas arbetsmiljöprogram Sunt liv är Landstinget Västernorrland, som startade för ett år sedan, samt Landstinget i Värmland, Jämtlands läns landsting, Västra Götalandsregionen och Labmedicin vid Huddinge universitetssjukhus i Stockholms läns landsting som påbörjat sina arbetsmiljöprojekt under de senaste sex månaderna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev