Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Arbetsrelaterad stress största orsaken till anställdas ohälsa

Publicerad: 11 juli 2008, 07:46

Arbetsrelaterad stress största orsaken till anställdas ohälsa

Dålig ledning och organisation på arbetsplatser och den stress det skapar har större betydelse för sjukskrivningstalen än de anställdas levnadsvanor. Det visar ett stort forskningsprojekt.


En forskargrupp bestående av svenska och internationella forskare har sedan början av 2000-talet tittat på vilka faktorer som påverkar ohälsotalet. I forskningssatsningen har ett stort antal företag och myndigheter analyserats av arbetsmedicinsk, social- och försäkringsmedicinsk expertis, beteendevetare, fysiologer, ergonomer och lednings- och organisationsforskare.

 En generell slutsats som går att dra av projektet är att anställdas hälsa eller ohälsa styrs mer av organisationsfaktorer än av den egna livsstilen, skriver Bengt Arnetz, professor i socialmedicin och arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och Wayne State University, på Dagens Nyheters debattsida i dag.

 En annan slutsats som dras är att populära antistressprogram som lär oss att varva ner har mycket kortvarig och begränsad effekt på ohälsan jämfört med satsningar på att utveckla organisation och ledning.

 Forskarna identifierade fyra organisations- och ledningsfaktorer som påverkade medarbetarnas hälsa , oavsett typ av arbetplats.

 För arbetsplatser med låga ohälsotal gällde att:

■ De hade bättre stämning mellan medarbetarna  
     ■ Medarbetarna kände till arbetsplatsens mål
     ■ Medarbetarna var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen
     ■ Medarbetarna fick konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter

Läs debattartikeln i DN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev