Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Arbetstagare får 95 000 för styrelseuppdrag i Apoteket

Publicerad: 21 november 2007, 08:26

Inte en krona i Systembolaget. 40 300 kronor i Vin och Sprit. 95 000 i Apoteket. Det är stor skillnad på hur mycket arbets­tagar­representanter i statens olika bolag får i arvode.


Det väckte stor uppståndelse när Farmacevtförbundet valde att peta sina båda arbets­tagar­representanter i Apoteket AB:s styrelse och ersätta dem med två advokater, se Dagens Medicin nr 43/07.

En av dem som lämnade styrelsen var Inga-Lill Furberg, som också är ord­förande i apotekssektionen inom Farmacevtförbundet. I den efter­följande diskussionen har det bland annat i läsarkommentarer på Dagens Medicins nätupplaga före­kommit uppgifter kring Inga-Lill Furbergs olika ersättningar från Apoteket.

Riktlinjer har saknats

Alla ordinarie ledamöter i Apoteket s styrelse har samma ersättning, 95 000 kronor per år. I de flesta andra bolag som staten äger har arbetstagarrepresentanterna ingen eller betydligt lägre ersättning än övriga ledamöter. I System­bolaget ingen alls, och i Vin och Sprit ett prisbasbelopp, 40 300 kronor.

– Det har sett rätt olika ut i de olika bolagen. Det har inte funnits några riktlinjer men den nya regeringen införde riktlinjer i juni för att nå enhetlighet när det inte finns motiv för skillnader, säger Gun-Britt Lundin, kansliråd vid socialdepartementet.

Ser inget problem med arvodet

Enligt henne innebär de nya riktlinjerna att styrelsearbete för arbets­tagar­representanter som utförs under arbetstid inte ska ersättas annat än med den vanliga lönen. Däremot kan styrelse­arbete på ledig tid ge viss ersättning. Exakt hur detta kommer att påverka arvodena i Apoteket kan Gun-Britt Lundin inte säga eftersom frågan bereds.

Inga-Lill Furberg ser inget problem med att hennes styrelsearvode har varit relativt högt.

– Jag har sett det som en ersättning för merarbete och för ekonomiskt och personligt ansvar. Som arbetstagarrepresentant har man precis samma ansvar som övriga ledamöter, säger hon.

I Systembolaget betalas inget arvode till arbetstagarrepresentanterna eftersom de är anställda, har vanlig lön och därför inte ska få något ytterligare arvode. I Vin och Sprit har arbets­tagarna betydligt lägre ersättning än övriga ledamöter, också där med hänvisning till att de är anställda. Arvodet ska täcka det över­tids­arbete som styrelseuppdraget innebär.

Har dessutom två förmåner

Inga-Lill Furberg är anställd vid ett apotek i Mölndal men tjänstledig till 80 procent för att arbeta fackligt. I enlighet med praxis betalar arbetsgivaren lön även för den tid som hon arbetar fackligt. Förutom lönen som receptarie och arvodet för arbetet som arbetstagarrepresentant i Apotekets styrelse har Inga-Lill Furberg två förmåner:

- Ett årskort silver på SJ.

- En etta på Kungsholmen i Stockholm.

Kortet betalas av Apoteket eftersom många av Inga-Lill Furbergs fackliga uppdrag måste göras i Stockholm. Kostnaderna för lägenheten delas mellan Farma­cevt­för­bundet och Apoteket. Inga-Lill Furberg uppger att hon skattar för sina för­måner.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News