Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

ÅRETS IDÈ - sju projekt

Publicerad: 4 november 2002, 09:52


1) Laps Care   Under 2000 inleddes ett samarbete mellan Danderyds kommun och Optimal Solutions AB för att utveckla en programvara för automatisk hantering av verksamhetsplanering inom hemtjänsten.  Mjukvaran Laps Care är baserat på optimeringslära, som är en gren inom matematiken. Programmets uppgift är att på ett optimalt sätt utnyttja befintliga resurser.  Den inbyggda optimeringstekniken i mjukvaran hjälper användaren att hitta de bästa lösningarna i komplexa planeringssituationer. Programmet tar automatiskt fram den mest optimala lösningen, där "rätt person med rätt kompetens utför rätt insats vid rätt tidpunkt".  Hösten 2002 pågår pilottest i ett hemtjänstområde för att pröva om syftet med programmet uppnåtts. I pilotförsöket är inte lösningen kopplat till mobil åtkomst, men är möjlig för de användare som vill.  Tävlande: Danderyds kommun och Optimal Solutions AB  Mer information: patrik.eveborn@optimalsolutions.se  eva.frykler@danderyd.se

2) SPSS   Företaget SPSS har utarbetat ett koncept för användningen av kvalitetsregister inom sjukvården. Syftet är att tillgodose behovet av integrerade, anpassningsbara lösningar för insamling, lagring, bearbetning och analys av data, samt rapportering genom lokala datanät och över Internet.  Systemet bygger på en serie databas- och plattformsoberoende produkter. Registerlösningen består av tre oberoende delar; indata, databearbetning samt analys och rapportering.  It-stödet gör det möjligt för användaren att själv analysera och skapa rapporter från befintliga register - direkt från sin webläsare.  Tävlande: SPSS  Mer information: palstrom@spss.com

3) DocTool   Företaget DocTool har tagit fram ett IT-stöd som bygger på kommunicerande handdatorer vilka är trådlöst uppkopplade mot en central server. Syftet är att underlätta tillgången på medicinsk information och kommunikation mellan läkare och annan sjukvårdspersonal.  Idag ger systemet tillgång till sammanlagt 15 källor av oberoende medicinsk information, bland annat FASS. Informationen görs tillgänglig via en patentsökt sökmetod. Varje läkare kan göra sin egen anteckningsbok integrerad med övriga källor i systemet. Systemet innehåller även en personsökarfunktion mellan handdatorerna.  DocTool, som IT-stödet kallas, har testats under maj-juni 2002 av tolv läkare på Curera Söder i Stockholm (före detta Hornstulls vårdcentral).  Tävlande: DocTool  Samarbetspartner: HP-Compaq wireless center.  Mer information: klas.tikkanen@doctool.com  www.doctool.com

4) Vägledning i gipsteknik  Genom att skapa en Internetbaserad vägledning i gipsteknik ska vårdkvaliteten öka. IT-stödet ska visa hur en skada ska gipsas och vilket material som behövs. Med korrekt vägledning ska antalet återbesök på grund av felaktig gipsning minska, vilket bland annat leder till minskade kostnader.  IT-stödet ska också erbjuda patienterna en skriftlig och individuellt utformad information angående sin specifika skada.  Tävlande: Paul Ipsen, ortopedmotagningen, Sjukhuset Hässleholm  Mer information: paul.ipsen@skane.se

5) HeartNet   HeartNet är ett Eu-projekt där målet är att förbättra livskvaliteten för personer med hjärtsvikt. Hjärtsviktsdiagnostik på distans är ett delprojekt i Västerbottens läns landsting som består av strukturerad hjärtsviktsjournal, bärbar ultraljudsutrustning och videokonferenssystem.  Tjänsten kan utnyttjas av både allmänläkare som sjukhusläkare, men pionjärer i projektet är vårdcentralerna i Tärnaby, Arvidsjaur och Norsjö.  Syftet är bland annat att kunna erbjuda säkrare diagnos, bättre behandling, omedelbar specialistkonsultation och kortare resor för patienten. Projektet är även tänkt att fungera som kompetensutveckling inom primärvården.  Fullskaliga tester startar i september och oktober.  Tävlande: HeartNet Centre, Skellefteå  Mer information: kurt.boman@vll.se  www.heartnetcentre.com

6) Instrumentdatabas  Sterilavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har börjat bygga upp en instrumentdatabas. Syftet är underlätta och kvalitetssäkra arbetet med instrumenthantering på operationsavdelningarna och sterilavdelningen.  Via mail- och databashanteringssystemet Lotus Notes skapas en databas för instrument och olika instrumentuppsättningar till operationsavdelningarna och sterilavdelningen.  Databasen är tillgänglig för all berörd personal i och utanför operationssalen. Dokumentet innehåller bild plus all information om instrumentet vad gäller leverantör, artikelnummer, hur instrumentet ska ta om hand efter operationen samt steriliseringsanvisningar.  Tävlande: Sterilavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.  Mer information: lena.sunqvistkagstrom@vll.se

7 ) IT-stöd i neurointensivvård  Syfte med IT-stödet är att få omedelbar tillgång till all information om såväl enskild patient som om de patienter som tidigare vårdats vid neurointensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Inom neurointensivvården finns uppgifter om patienten "utspridda" i många olika databaser. Med hjälp verktyget QlikView (QV) samlas informationen från de olika databaserna i en relationsdatabas.  I samband med rond och undervisning presenteras informationen på sex separata skärmar (flikar). På flikarna kan man bland annat se intagningsanteckningarna, specialdatabaser, röntgenarkivet och olika lab-data.  Sedan våren 2002 är all teknik på plats. Innehållet till alla flikarna finns tillgängligt. I september 2002 började IT-stödet successivt att introduceras i de dagliga rutinerna på NIVA  Tävlande: Neurointensivvårdsavdelningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.  Samarbetspartners: Qliktech International AB  Mer information: daniel.stalhammar@vgregion.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev