onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Åsa Kullgren var emot avregleringen

Publicerad: 3 februari 2016, 06:00

Återreglering av apoteksmarknaden inte är aktuell. Det skulle kosta pengar och Åsa Kullgrens förslag ska vara kostnadsneutralt.

Foto: Pax Engström

Åsa Kullgren var under fem år socialdemokratiskt finanslandstingsråd i Sörmland. Nu ska den 44-åriga juristen från Flen utreda apoteksmarknaden. Och hon hymlar inte med att hon var emot avregleringen.


Annika Carpman

annika.carpman@dagensmedicin.se


Tillgängligheten på läkemedel är en svår nöt att knäcka tror jag. – Åsa Kullgren, apoteksutredare.

– Jag tyckte att det fungerade ganska bra, samma sak med Bilprovningen som också privatiserades. Men nu har vi det vi har och ska arbeta utifrån det, säger Åsa Kullgren och tillägger snabbt att en återreglering inte är aktuell.

– Nej, det skulle kosta pengar och vårt förslag ska vara kostnadsneutralt. Det finns inte med i direktiven att staten skulle köpa tillbaka apotek.

Två av apotekens stora käpphästar – handelsmarginalen och generiskt utbyte – finns inte heller med i direktiven. Fast Åsa Kullgren känner sig inte begränsad av det och ser ingen risk för en rumphuggen utredning, trots att det finns flera "no-no-frågor" som skulle kunna påverka genomlysningen.

– Det är klart att det hade varit enklare om det hade fått kosta pengar. Nu måste allt finansieras inom systemet på något sätt och man får försöka att hitta kluriga vägar för att komma fram till bra förslag, säger hon.

I uppdraget ingår bland annat att se över rådgivningen vid apoteken och personalens kompetens. Det finns tecken på att arbetet med kompetensutveckling försämrats sedan avregleringen och att den avsatta tiden för rådgivning har minskat. Det visar enkätundersökningar som Statskontoret gjort.

– Det är inte schemalagt längre och det finns ett missnöje hos personalen. Det är en sak som finns med i direktiven att titta på hur man skulle kunna komma till rätta med det, säger Åsa Kullgren.

Frågan krokar i en annan del av utredningen: säkerhet. Då handlar bland annat att säkerställa att läkemedelsrådgivningen sker på ett bra sätt och återkopplas till vården. Åsa Kullgren tar också upp vikten av säkra läkemedelssamtal.

– Där tror jag att apoteken har outnyttjade resurser som kan komma till nytta för samhället. Det behöver nog tittas på, vilken roll som apoteken kan spela i vårdkedjan och få en högre patientsäkerhet, säger hon.

Apoteken vill som bekant gärna vara en del av vårdkedjan. Fast det är inte nödvändigtvis lagstiftningen som behöver vässas för att nå dit. Branschen har ett eget ansvar och förtroende att upprätthålla, enligt Åsa Kullgren.

– Allt ska inte behöva regleras. För att upprätthålla det förtroende som apoteken har, måste man ha en kompetensutveckling som ligger i tiden. Det tror jag att de vet.

I slutändan kan det dock bli patienterna och staten som får stå för notan i form av dyrare läkemedel.

– Det är en risk. Det är klart att kompetens kostar, men det kostar också att inte ha tillräcklig kompetens. Det måste man också räkna med. Läkemedelsskada är den största patientskadan, säger Åsa Kullgren.

På utredningsbordet ligger också frågan om tillgänglighet. Efter avregleringen fanns en oro för att många apotek skulle läggs ned i glesbygden. Det har dock inte skett och Åsa Kullgren påpekar att det i dag finns vissa ekonomiska incitament för att driva apotek utanför storstäderna.

– Det finns ett glesbygdsstöd som går till apotek som kanske har gjort att det finns ekonomiska skäl att upprätthålla de här apoteken. Det är fem apotek i glesbygd som har lagts ned efter att avtalen om att driva apotek på landsbygd gick ut, säger hon.

Åsa Kullgren tillträdde som utredare vid årsskiftet och håller just nu på träffa folk och läsa tidigare rapporter för att få bättre kläm på läget. Det kan också bli aktuellt att göra praktik på ett apotek för att lära sig mer.

– Det överväger jag att göra. Vi har träffat Sveriges Apoteksförening som har sagt att de är behjälpliga om vi behöver göra studiebesök. Det tror jag absolut kan vara vettigt för att kunna greppa det praktiska bättre, säger hon.

I avvaktan på att en expertgrupp ska tillsättas består ”vi” av utredare Åsa Kullgren och utredningens sekreterare Cristina Eriksson Stephanson. Det senare namnet kanske klingar bekant hos somliga. Cristina Eriksson Stephanson ledde tidigare ägarprövningsutredningen och föreslog då skärpta krav på ägare av bolag i välfärden. Om det är något som kommer att återspeglas i apoteksredningen återstår att se.

– Regler i sig är bara ett verktyg. Det viktiga är att det finns en god uppföljning och möjlighet att se till att man upprätthåller en hög kvalitet, säger Åsa Kullgren,

Varför tackade du ja till uppdraget?
– Det är en ny utmaning där man får grotta ned sig i ett ämne. Det tycker jag är intressant, att man får lära sig något nytt från grunden. Det måste man om man ska komma med förslag här. När man är högsta ansvarig i ett landsting arbetar man väldigt mycket på ett övergripande plan.

Fast finns inget krav att du måste lämna förslag?
– Nej, men det är ambitionen. Exakt vad det kommer att handla om – om det blir lagstiftning eller något annat – vet jag inte i dag.

Är det en för- eller nackdel att du har politisk bakgrund?
– Det gäller alltid att ha välgrundade och sakliga förslag. Men jag kan tycka att det finns en fördel i att man har en övergripande politisk ingång.

Är du lyhörd inför vad andra tycker?
– Det är viktigt att lyssna. Det måste vi göra de här första månaderna när vi träffar alla aktörer för att lyssna till deras syn på direktiven, vilka utmaningar de ser och vad de helst vill att vi ska titta på och försöka landa i ett förslag som går att genomföra. Då kan man inte köra huvudet i väggen.

Vad har du hittills fått för input?
– Jag har inte träffat alla ännu som jag planerar att träffa. Apoteken vill gärna att man ska titta på handelsmarginalen och generiskt utbyte, men det ska jag inte göra. Vi har också distributörsledet där apoteken upplever att det finns saker att göra.

Vad blir största utmaningen?
– Tillgängligheten på läkemedel är en svår nöt att knäcka tror jag. Hur man kan komma fram där på ett bra sätt och vad det skulle vara i sådant fall. Det är flera led som måste funka: returrätten, apoteken till distributören och så vidare.

Vad har du hittills lärt dig?
– Det är inget som har överraskat jättemycket. Snarare har bilden som jag hade bekräftats: att branschen fungerar men att det behöver justeras i systemen.

Inga större förändringar är alltså att vänta?
– Inget är hugget i sten, men inte som det ser ut nu.

Hinner du klart till den 31 december?
– Det är den ambitionen vi har, så klart. Vi har bara varit i gång i några veckor. Nu ska vi börja lägga upp arbetet, och förhoppningen är att vi kommer att hålla oss inom ett år. Det är det som direktiven säger, säger Åsa Kullgren.

Relaterat material

Återreglering inte aktuell

”Inför årligt kompetenstest”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev