Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

ASA skyddar bara äldre kvinnohjärtan

Publicerad: 6 mars 2005, 19:10

Endast kvinnor över 65 år har nytta av att behandlas med acetylsalicylsyra, ASA, i låga doser, fastslår den hittills största studien som undersökt hur lågdos-ASA påverkar risken att insjukna och dö i hjärtinfarkt och stroke hos kvinnor. Resultaten offentliggörs i dag på den pågående hjärtläkarkongressen ACC i USA, och publiceras samtidigt i New England Journal of Medicine.


Women's Health Study är den första stora kliniska studien som undersöker hur stor nytta kvinnor har av att ta acetylsalicylsyra, ASA, i låg dos under lång tid. Det finns gott om studier som visar att lågdos-ASA skyddar män från hjärtinfarkt och stroke, men när det gäller kvinnor har det inte funnits vetenskapligt stöd för behandlingen.

Den randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien Women's Health Study startade för tio år sedan. Deltagarna var nästan 40 000 friska kvinnor som var 45 år eller äldre. De lottades till att antingen få ASA eller placebo.

Forskarna kunde överraskande konstatera att behandling med ASA inte gav en tydlig sänkning av risken att drabbas av en första hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärt-kärlsjukdom, när de analyserade resultaten för alla deltagare i studien. Incidensen var 9 procent lägre i ASA-gruppen jämfört med placebogruppen, vilket inte var signifikant.

För kvinnor över 65 år var dock bilden en annan. I denna grupp minskade risken för en första hjärtinfarkt, stroke eller hjärtdöd med 26 procent hos dem som fick behandling med ASA i låg dos, jämfört med dem som fick placebo.

När forskarna tittade på enbart risken för stroke fanns det en signifikant riskminskning för alla deltagare i studien. Risken för stroke minskade med 17 procent i ASA-gruppen.

Forskarna betonar att behandling med ASA innebär en ökad risk för inre blödningar, och att den risken måste vägas mot nyttan av behandlingen. Därför anser de att kvinnor, såväl som män, i första hand ska satsa på förändringar av livsstilen när det gäller kost, motion och viktkontroll. Detta är väl kända, och ofarliga, metoder för att sänka risken för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev