Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Assistentjobb kan bli gråzon för studenter

Publicerad: 11 mars 2002, 08:49

Allt fler sjukhus försöker lägga vantarna på framtida läkare genom att i ett tidigt skede erbjuda studenter jobb som så kallade läkarassistenter. Men det finns kritik mot de nya tjänsterna, som innebär att studenterna hamnar i en yrkesmässig gråzon.


För att få vikariera som underläkare krävs att man klarat av termin nio på läkarutbildningen. Men under de senaste åren har flera sjukhus även tagit in så kallade läkarassistenter. Tjänsterna riktar sig till de studenter som inte nått tillräckligt långt på utbildningen för att få underläkarvikariat.  ? Sjukhusen kallar det för allt från läkarassistent till sommarkandidat. Men upplägget är mer eller mindre det samma - studenten ska under handledning assistera läkaren, säger Jenny Larsson Fridén, ordförande i Medicine studerandes förbund, MSF.  Får introduktion i två dagar  För tredje året i rad kan till exempel studenter som klarat av termin sex söka till de så kallade läkarskolorna vid Kärnsjukhuset i Skövde och Skaraborgs sjukhus i Lidköping. Efter två dagars introduktion följer sex veckors arbete. Lönen ligger på 16200 kronor i månaden - en kännbar utgift för sjukhusen med tanke på att studenterna inte får utföra några egentliga läkaruppgifter.   - Vi ser det som en långsiktig rekryteringsåtgärd. Vi får en möjlighet att visa upp oss som arbetsgivare och då är chansen att studenterna kommer tillbaka när det är dags för deras AT-tjänstgöring, säger Kerstin Lantz, som ansvarar för AT-rekryteringen till Kärnsjukhuset i Skövde.  Det är framför allt de mindre sjukhusen som lockar med läkarassistenttjänster. Men en del kliniker vid de stora universitetssjukhusen har börjat med liknande upplägg. Både Socialstyrelsen och MSF är emellertid kritiska till de nya läkarassistenttjänsterna.  - Problemet är att tjänsterna inte omfattas av något regelverk. Studenten är varken läkare eller undersköterska och i värsta fall kan otydligheten medföra att tjänsterna gör mer skada än nytta, säger Jenny Larsson Fridén.  Orolig för brister i handledning  Hon tycker att det är bra att läkarstudenterna får chansen att komma i kontakt med yrkesrollen i ett tidigt skede. Samtidigt finns en oro för vad som kan hända om studenten hamnar på en underbemannad avdelning.  - Sommaren är knappast den bästa tiden för god handledning. Dessutom finns en risk att studenten inte klarar av att säga nej och tar på sig mer än han eller hon får, säger Jenny Larsson Fridén.  Gunilla Hulth-Backlund, chef på behörighets- och utbildningsenheten på Socialstyrelsen, säger att det inte finns några planer på att ta fram regler för studenter som sommarvikarierar som läkarassistenter. Det är upp till verksamhetschefen att besluta om arbetsfördelningen och en detaljreglering av arbetsuppgifterna skulle kunna skapa låsningar i systemet.  - Men beteckningen läkarassistent är väldigt olycklig, eftersom den kan blandas ihop med skyddade yrkestitlar. Risken är att varken patient eller student vet vad som förväntas, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev