Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Astman kostar Sverige nära 6 miljarder kronor varje år

Publicerad: 5 april 2006, 07:35

Astma kostar det svenska samhället mellan 5 och 6 miljarder kronor varje år. Och det är få men allvarligt sjuka patienter som står för den största delen av kostnaderna.


- Om vi lyckas mildra sjukdomsförloppet får man jättestora ekonomiska vinster, säger Bo Lundbäck, forskare vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, KI, i Solna.

Han leder en forskargrupp vid institutet för miljömedicin vid KI och Sunderby sjukhus i Norrbottens läns landsting som har gjort en undersökning av hur mycket alla astmatiker i Sverige kostar samhället, både direkt och indirekt. Mycket få studier av detta har gjorts tidigare i Norden.

Materialet som ligger till grund för den aktuella undersökningen kommer från Olin-studierna, flera stora epidemiologiska studier av astma och KOL i Norrbotten, som totalt har omfattat omkring 40 000 personer. Uppgifterna till studien samlades in i mitten av 1990-talet.

För undersökningen intervjuades 129 astmatiker i arbetsför   ålder, som valts ut för att vara representativa för astmatiker i allmänhet i samhället. 46 procent hade lindrig, intermittent astma, 54 procent hade medelsvår eller svår astma, med behov av daglig medicinering.

Analysen av dessa ligger till grund för en avhandling som forskaren Sven-Arne Jansson kommer att lägga fram vid KI under försommaren.

Men redan nu kan Bo Lundbäck och Sven-Arne Jansson alltså presentera några preliminära resultat. Förutom att kostnaderna är högre än man tidigare beräknat, visar studien också att det är de indirekta kostnaderna för astman som orsakar de absolut största kostnaderna. Direkta kostnader - som sjukvård, läkemedel och transporter till och från läkare - står för knappt en tredjedel, 31 procent, av kostnadskakan. Bland de indirekta kostnaderna - framför allt för sjukskrivning och förtidspension - är det förtidspensioneringen som står för den absolut största delen, 79 procent.

Bland de direkta kostnaderna står läkemedel för den största delen, 57 procent. Öppenvårdsbesöken kostar 26 procent och vård på sjukhus 17 procent.

-Men de höga läkemedelskostnaderna är en direkt orsak till att sjukhuskostnaderna är mindre. En sjukhusvistelse för en astmatiker kostar ofta mer än läkemedelskostnaderna för ett helt år, säger Bo Lundbäck.

-När jag var ung som läkare låg astmatikerna inne på sjukhus stup i kvarten. Det gör de inte längre.

Undersökningen visar också att åldern är en viktig komponent. "Genomsnittsastmatikern" kostar totalt 15 000 kronor om året enligt studien. Men kostnaden för en astmatiker i 20-30-årsåldern är 3 500 kronor i genomsnitt per år. För en person i 50-60-årsåldern är snittkostnaden i stället 45 000 kronor per år.

-De yngre har antingen lindrigare besvär eller också vill de inte kännas vid dem, säger Bo Lundbäck.

Det är också tydligt att det är de allra svårast astmasjuka som står för de största kostnaderna och att de flesta patienter kostar mycket lite. Det tyder bland annat preliminära data på, som visar att mediankostnaden för astma i olika åldrar är betydligt lägre än medelkostnaden.

För svår och medelsvår astma är medelkostnaden 7000 kronor per år för en 20-årig patient och 30000 kronor för en 60-åring. Mediankostnaden sträcker sig från 4000 kronor till 8000 kronor för samma ålderskategorier.

Materialet i studien bygger alltså på ungefär tio år gamla uppgifter och Bo Lundbäcks hypotes är att den sammanlagda samhällskostnaden som den kommer fram till är i underkant och att den sannolikt ökat sedan i mitten av 1990-talet.

-Jag tror att medicinkostnaderna är högre och att sjukhuskostnaderna är lägre. När det gäller sjukskrivningar och förtidspensionering vet vi inte riktigt, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev