Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Astra Zeneca avvisar anklagelser om fusk

Publicerad: 31 juli 2003, 11:42

EU-kommissionen anklagar läkemedelsföretaget Astra Zeneca för att ha lämnat ut felaktiga uppgifter i syfte att förlänga sitt patent på magsårsmedlet Losec. Astra Zeneca avvisar dock alla sådana anklagelser.


I februari år 2000 besökte representanter för EU-kommissionen Astra Zenecas kontor i Stockholm och London för att få information kring läkemedelsföretagets sätt att försvara sina patenträttigheter för magsårsmedicinen Losec och substansen omeprazol. Enligt ett pressmeddelande från Astra Zeneca inleddes kommissionens utredning efter klagomål från en tredje part, mot vilken Astra Zeneca i sin tur inlett juridiska processer gällande patentintrång i flera länder där försök gjorts att marknadsföra generiskt omeprazol innan patentskyddet löpt ut.  Som ett resultat av utredningen har EU-kommissionen nu utfärdat ett så kallat "Statement of Objection" mot Astra Zeneca, där företaget anklagas för att ha missbrukat sin dominerande ställning med omeprazol i ett antal europeiska länder och därmed ha brutit mot artikel 82 i EU-fördraget.  Astra Zeneca avvisar dock alla påståenden om felaktigt agerande. I ett pressmeddelande skriver företaget:  "I synnerhet förnekar Astra Zeneca att man inför de nationella patentmyndigheterna gjort oriktiga framställningar, eller att man felaktigt utnyttjat regler som tillämpas av de nationella läkemedelsmyndigheterna. [---] Astra Zenecas policy är att följa all gällande lagstiftning, inklusive konkurrensrätten, och denna policy tillämpas strängt av företaget och dess anställda."  Därmed, skriver företaget, har man ingenting mer att tillägga utöver att de anklagelser som framförts måste betraktas som grundlösa. Ett "Statement of Objections" är inte ett slutgiltigt ställningstagande från kommissionen - men oavsett hur ärendet faller ut bedömer Astra Zeneca enligt pressmeddelandet inte att det kommer att utsätta koncernen för någon allvarlig ekonomisk risk.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev