Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

AT-läkare vill ha egen chef

Publicerad: 20 september 2010, 15:23

AT-läkare har många chefer under sin tjänstgöring på olika kliniker. Men flera landsting inför nu en särskild AT-chef.


En AT-läkare byter chef ungefär var tredje månad. Jobbigt, tycker många. En särskild chef för bara AT-läkarna är ett önskemål som länge förts fram av Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

– AT-chefen ska ha ett helhetsansvar för  AT-läkarna under hela perioden. De ska ha arbetsgivaransvar för arbetsmiljö, utvärdering och – inte minst – lönesättning. Det är en helt annan roll än den som studierektorerna har i dag, säger Lena Ekelius, ordförande för Sylf.

På flera håll i landet har de lokala Sylf-föreningarna försökt lyfta fram behovet av AT-chefer. Intresset från arbetsgivaren har inte alltid varit så stort.  Men en förändring är på gång.

En förfrågan till Sylf-föreningarna i landet, som Dagens Medicin har gjort, visar att sju landsting har infört AT-chefer.

Bland Sylf-föreningarna i de 16 landsting som inte har en egen AT-chef finns ett starkt önskemål om att få en sådan. På flera håll diskuteras frågan och målet är att särskilda chefer ska tillsättas.

I några landsting har Sylf enligt föreningarna mött motstånd från arbetsgivaren när de har fört fram sin önskan om en särskild AT-chef.

Några svarar att studierektor och AT-chef är samma person, något som fungerar dåligt eftersom denna är överbelastad med arbetsuppgifter och svår att få kontakt med.

I de fall AT-chefen är engagerad och verkligen har ett arbetsgivaransvar är erfarenheterna övervägande positiva.

Behovet av en AT-chef ökar när det nya läkaravtalet börjar gälla i april nästa år. Avtalet innebär bland annat att lägstalönen för AT-läkare försvinner, för att ersättas av ett mer individuellt och differentierat lönesystem. Från arbetsgivarsidan krävs då att någon, inför löneförhandlingen, har insikt och kunskap om den enskilda AT-läkarens kvalifikationer och förmåga.

– Det måste till en dialog mellan AT-läkaren och den lönesättande chefen. Med det nya avtalet blir detta tydligare och därmed också behovet av en AT-chef. Detta är också något som vi diskuterar med Sveriges Kommuner och Landsting, berättar Lena Ekelius.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev