Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

AT-läkarna i Östergötland får börja med en månad i primärvården

Publicerad: 12 September 2003, 11:06

För att locka unga läkare till primärvården har tre svenska landsting beslutat att lägga en av de sex obligatoriska månaderna i allmänmedicin först i AT-blocket.


- Det var skönt att få en sådan start, säger Karin Rådholm, AT-läkare i Landstinget i Östergötland.  nligt Socialstyrelsens föreskrifter ska allmänmedicinavsnittet och at-läkarens primärvårdsplacering ligga sist i at-blocket.   Landstingen i Östergötland, Gävleborg och Värmland har emellertid fått dispens från reglerna, vilket innebär att en av de sex obligatoriska månaderna av allmänmedicin numera kan läggas först i at-blocket.   Anledningen till försöken är att för få läkare väljer att specialisera sig inom allmänmedicin. För att klara den nationella handlingsplanens mål om 6000 allmänläkare 2008 behöver landstingen anställa mellan 260 och 350 allmänläkare per år. De nyutbildade specialisterna räcker inte för att nå det målet, slog Socialstyrelsen fast i sommarens årsrapport om den nationella handlingsplanen.  I Värmland prövas modellen med tidigareläggning av primärvårdstjänstgöringen på två av vårens at-block i Karlstad. I Östergötland handlar det om samtliga at-block - dessutom får alla at-läkare en distriktsläkare som huvudhandledare.   - Ska man intressera blivande läkare för allmänmedicin ska man börja tidigt. När at-läkarna sedan går in på sjukhusen har de den patientnära medicinens och primärvårdens ögon med sig. Jag tror att det betyder oerhört mycket. Det gör att vi flyttar fram våra positioner, säger Göran Sommansson, chef för allmänmedicinskt centrum inom Landstinget i Östergötland.  Allmänmedicinskt centrum - landstingets enhet för att vidareutbilda at-, ST- och distriktsläkare - anställer själv de at-läkare som särskilt intresserat sig för allmänmedicin och erbjuder dessa allmänmedicinskt profilerad utbildning en gång i månaden under hela at-tiden.  - Ett problem med allmänmedicin är att vi har svårt att beskriva vår specialitet för unga doktorer. Många tycker det är lite-av-varje-medicin, där man står och vevar patienter i all ensamhet dagarna i ända. Vi vill ge en alternativ bild, säger Göran Sommansson.  Försöken med en tidig at-placering inom primärvården i Östergötland, Gävleborg och Värmland ska utvärderas senast 2006.  - Vi tycker att det är bra att landstingen prövar detta, dels för att tillfredsställa enskilda läkares önskemål, dels för att knyta at-läkarna till vårdcentralerna. Dessutom blir det lättare att se kopplingen mellan slutenvård och primärvård, kommenterar medicinalrådet Claes Tollin vid Socialstyrelsen.  I februari inledde Karin Rådholm sitt at-block med en månad på Kungsgatans vårdcentral, en välbemannad vårdcentral mitt i centrala Linköping.  - Jag tror att jag vill bli allmänläkare när jag är klar. Fast jag är ju inte helt säker, säger hon.  Det som lockar henne med primärvården är möjligheten att jobba tillsammans i en mindre grupp och att möta många olika slags patienter. Ett framtida familjeliv ligger också med i vågskålen, när hon ska välja specialitet.  - Jag känner att jag vill ha någorlunda regelbundna arbetstider om jag skaffar barn, säger Karin Rådholm.  Hon har dock vissa farhågor inför primärvården: att hamna på en tungt belastad vårdcentral där läkaren tvingas ta emot så många patienter att man inte kan göra ett bra arbete. Men den första månaden på Kungsgatans vårdcentral, där hon inledde sitt at-block och där hon träffade den distriktsläkare som är hennes huvudhandledare, var raka motsatsen till de farhågorna.  - Det var bra att direkt knyta upp kontakt med de människor som jag kommer att komma tillbaka till efter ett och ett halvt år på sjukhusen, säger Karin Rådholm.  Den första månaden var inte särskilt arbetstyngd, snarare en välkomstintroduktion, med många luckor och mycket tid för patienter och handledning. Medan de andra läkarna på vårdcentralen skulle klara sex patienter på en timme fick Karin Rådholm ägna en halvtimme åt varje patient.  - Man hade verkligen tid med patienten, säger hon.   Enligt uppgifter som landets sex sjukvårdsregioner lämnade in till Socialstyrelsen i våras, kommer endast var femte nybliven specialist under de kommande två åren att vara allmänläkare.   Göran Sjönell, chef för Familjemedicinska institutet, Fammi, vill locka fler läkare till allmänmedicinen genom att landstingen inrättar fler ST-tjänster i allmänmedicin, samt att staten inrättar ett nationellt familjeläkarsystem med fri etablering och där hela befolkningen är listad till en bestämd läkare.  Men Göran Sjönell tror också att det svaga intresset för allmänmedicin beror på att landstingen missbrukar at-läkarna som vikarier på underbemannade vårdcentraler. På kortare sikt kräver han därför att man slutar utnyttja at-läkarna som underbetalda vikarier för en primärvård i kris.  - På vissa håll i landet får at-läkarna slita som vikarier på delvis obemannade vårdcentraler - utan att få någon utbildning och möjlighet att se familjemedicinens charm, inre kärna och stora utmaning. Det är förfärligt. At-läkarna ska vara på de bästa vårdcentralerna med de bästa handledarna. Hur ska de annars inse att familjeläkaren har världens bästa jobb, säger Göran Sjönell.  Han framhåller Landstinget i Östergötland som ett mönsterexempel för andra landsting.  - Där har man en eftertraktad allmänmedicin och en intresserad kår av unga läkare, tack vare ett hälsouniversitet som prioriterar allmänmedicin och ett allmänmedicinskt centrum som satsar resurser, marknadsföring och handledning på att profilera allmänmedicinen, säger Göran Sjönell.   Benny Ståhlberg, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, är inne på samma linje.  - Landstingen får inte lösa allmänläkarbristen genom att placera at-läkare på vårdcentraler med stora vakanser eller flera stafettläkare. Det är ett effektivt sätt att skrämma bort blivande läkare från primärvården, säger han.  Roger Molin, biträdande chef för Landstingsförbundets avdelning för hälso- och sjukvårdspolitik, poängterar att det inte räcker med att locka nya läkare att vilja specialisera sig inom allmänmedicin. Detta måste kompletteras med fortsatt utlandsrekrytering och genom att locka tillbaka allmänläkare som valt att jobba med något annat.  - I takt med att fler och fler läkare anställs i primärvården blir det också mer attraktivt att jobba där, säger Roger Molin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev