Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Åtta högskolor får utbilda röntgensjuksköterskor

Publicerad: 24 juni 2002, 11:37

Totalt nio universitet och högskolor har ansökt om att få utbilda röntgensjuksköterskor. Alla ansökningar utom en, den från Örebro universitet, har godkänts.


Det var den 1 mars förra året som regeringen, på grund av bristen på sjuksköterskor som är specialiserade i radiologi, beslutade att inrätta en särskild utbildning för röntgensjuksköterskor. Sedan dess har nio universitet och högskolor - universiteten i Göteborg, Luleå, Lund, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro samt Karolinska institutet och Högskolan i Jönköping - ansökt om att få bedriva sådan utbildning.  Örebro fick avslag  Alla ansökningar utom den från Örebro universitet har godkänts. Avslaget beror, enligt Högskoleverkets beslut, i första hand på att aktuella kursplaner saknas - ansökan innehåller bara kursplaner för hälften av det 120 poäng långa programmets kurser.  Bland annat saknas kursplaner inom nyckelområdena strålningsfysik och teknik, liksom inom radiologi.  Högskoleverket skriver att man inte utesluter att Örebro universitet faktiskt har förutsättningar att ge en utbildning som uppfyller målen för röntgensjuksköterskeexamen. Men då avsaknaden av aktuella kursplaner är så pass stor, och inga kompletteringar gjorts trots såväl muntliga som skriftliga påstötningar anser sig Högskoleverket inte kunna bevilja examensrätt.  Vill se planer mot lärarbrist  Just kursplaner är något av det som Högskoleverket hakat upp sig på i flera ansökningar. Verket anmodar bland annat Göteborgs universitet att inkomma med ytterligare ett par kursplaner, och Karolinska institutet uppmanas tydliggöra innehållet i delar av sina kursplaner. Ett par lärosäten får också rådet att utöka sin undervisning inom vissa fält, exempelvis anatomi och radiologi vid Växjö universitet, strålningsfysik, radiologi och omvårdnad vid Högskolan i Jönköping samt anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet.  Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Umeå universitet, Uppsala universitet och Växjö universitet uppmanas dessutom att ta fram planer för hur bristen på lärare med specifik inriktning mot röntgensjuksköterskans yrkesområde på sikt ska kunna avhjälpas. Hur samtliga dessa brister åtgärdats bör redovisas inom ett år, skriver Högskoleverket.  Ansökan från Lunds universitet beviljas utan anmärkningar.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev