Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Även patienter över 75 år bör få trombolys

Publicerad: 5 november 2002, 08:52

Även patienter över 75 år har god nytta av propplösande behandling vid en hjärtinfarkt, visar en svensk avhandling. Metoden har ifrågasatts i denna åldersgrupp på grund av ökad blödningsrisk.De nya fynden presenteras på torsdag i denna vecka och kan få betydelse för behandlingsriktlinjer i hela världen.


Propplösande behandling, eller trombolys, är en standardbehandling vid stor hjärtinfarkt, så kallad ST-höjningsinfarkt. På senare år har det dock diskuterats om man ska ge sådan behandling till patienter över 75 år. Motstridiga resultat när det gäller dödlighet och hjärnblödningar har rapporterats i olika vetenskapliga tidskrifter.  "Övervägande positiva effekter"  I den avhandling som överläkare Ulf Stenestrand presenterar på torsdag den 7 november vid Linköpings universitet finns data som kastar nytt ljus över ämnet. Studien bygger på en genomgång av databasen Riks-hia, där 64 svenska sjukhus rapporterat in data om sina intensivvårdade hjärtpatienter.  - Resultaten visar att det trots en ökad blödningsrisk ändå finns övervägande positiva effekter av att ge trombolys, åtminstone upp till 85års ålder, säger Ulf Stenestrand.  I studien ingår 6891 infarktpatienter över 75 års ålder, som behandlats mellan 1995 och 1999. Av dessa fick 3897 trombolysbehandling, medan 2994 inte fick det. Uppföljningar i det nationella dödsorsaksregistret och i Riks-hia har gjort det möjligt att studera hur det gått för dessa patienter.  Efter justeringar för kända olikheter i bakgrundsfaktorer mellan grupperna visade det sig att risken för att dö inom ett år, eller få en hjärnblödning, var 32 procent i den grupp som fick trombolys, mot 36procent i den grupp som inte fick sådan behandling. På 100 behandlade undviker man alltså 4 fall av antingen död eller hjärnblödning.  Tror inte på verklig skillnad  Skillnaderna uppstod redan 30 dagar efter infarkten och bestod sedan i upp till ett år.  - Resultatet visar att för få äldre infarktpatienter i dag får propplösande behandling. Endast 57 procent av infarktpatienterna över 75 år får livräddande trombolys, eller akut ballongvidgning, mot 74 procent i åldrarna under 75 år, säger Ulf Stenestrand.  Däremot visar uppgifterna från Riks-hia att vinsterna med att behandla patienter över 85 år är tveksamma. Andra äldre patientgrupper som inte heller förefaller ha samma nytta av trombolys är de som har obehandlad hypertoni och de som redan behandlas med blodförtunnande warfarin.  Mikael Dellborg, professor i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, kommenterar att dessa observationer från registerdata snarare ställer frågor än besvarar dem.  - Jag har svårt att tro att det finns en verklig skillnad i behandling på grund av ålder. Däremot gör säkert alla kardiologer en risk-nytta-analys i varje individuellt fall, särskilt för de lite äldre patienterna, säger han.  Stort internationellt intresse  Han påpekar också att det inte finns några randomiserade studier som visat att äldre patienter har nytta av trombolys, och att en sådan borde göras.  - Den slutsatsen finns också i min avhandling, men tills dess en randomiserad studie är gjord, finns det ingen anledning att undanhålla äldre patienter propplösande behandling, säger Ulf Stenestrand.  Inom kort kommer hans data om trombolysbehandling av äldre att publiceras i Archives of Internal Medicine. Det internationella intresset är stort.  - Jag har blivit kontaktad av ACC och Aha, de organisationer som ger ut riktlinjer för alla amerikanska kardiologer. De ville ta del av resultaten redan nu eftersom de arbetar med en revision av sina riktlinjer, berättar Ulf Stenestrand.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev