Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Även regeringen vill ha fler platser på läkarutbildningen

Publicerad: 22 mars 2005, 13:43

Regeringen vill att fler läkare ska utbildas. Det berättar statssekreterare Mikael Sjöberg (s) för Dagens Medicin.


- Vår preliminära bedömning är att antalet platser på läkarutbildningen behöver öka. Men vi vet inte med hur mycket och vi vet inte när, säger Mikael Sjöberg.

Socialstyrelsen föreslog i januari att läkarutbildningen skulle byggas ut. Enligt Socialstyrelsen är efterfrågan på läkare i dag större än tillgången. Bristen på läkare beräknas även bestå på lång sikt, fram till år 2020. Enligt Socialstyrelsen är det en patientsäkerhetsfråga att "snarast" öka antalet platser på läkarlinjen.

Flera rapporter talar samma språk  I december hävdade Högskoleverket att läkarutbildningen omedelbart måste byggas ut. Verket bedömer att det behövs drygt 300 nya platser för att ersätta 40-talisterna när de går i pension. Analysen bygger på att Sverige bör vara självförsörjande och inte importera läkare.

Även Landstingsförbundet krävde i en rapport under förra året att läkarutbildningen skulle byggas ut.

Med anledning av dessa rapporter har socialdepartementet bjudit in Socialstyrelsen, Högskoleverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Sveriges förenade studentkårer till ett seminarium om det framtida behovet av läkare.

- Vi kallar till det här mötet för att ge oss mer underlag för att bedöma behovet av fler utbildningsplatser, kommenterar Mikael Sjöberg.

Socialdepartementet ifrågasätter liksom Högskoleverket om Sverige kan lita på läkarimport för att klara behoven i hälso- och sjukvården.

- Vi är inte så säkra på att vi kan klara våra behov genom att förlita oss på utländska läkare i ett alltmer integrerat Europa. Det är alltför vanskligt att bygga prognoserna på ett sådant antagande, säger Mikael Sjöberg.

Läkarförbundet mot utbyggnad  Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, hävdar att läkarutbildningen inte behöver byggas ut. Hon anger flera argument som talar mot fler platser:

-Det är rimligt att räkna med fortsatt import av läkare.  -Det är troligt att en del av de hundratals svenskar som studerar till läkare i andra länder återvänder för att jobba i Sverige.  -Utomeuropeiska läkare i Sverige utan formellt godkännande bör i första hand erbjudas jobb.  -Möjligheten att ge läkarkandidater tillräckligt bra handledning och praktik brister redan i dag.

- Läkarutbildningen är den dyraste utbildning vi har. Att överutbilda läkare, som nu sker i exempelvis Norge, vore ett enormt resursslöseri, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Vad skulle fler utbildade läkare betyda för Läkarförbundets möjligheter att höja läkarnas löner?

- Självklart ligger det i varje facklig organisations intresse att upprätthålla en viss brist. Men i första hand tar vi ansvar för hälso- och sjukvården.

Mikael Sjöberg avfärdar Läkarförbundets invändningar.

- De fackliga organisationerna är ofta skeptiska till fler utbildningsplatser. De är naturligtvis rädda för en övertalighet i den egna branschen, medan vi kan se andra värden i att ha en god tillgång på läkare.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev