Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Avhopp fortsätter från utbildning

Publicerad: 8 mars 2013, 08:32

Utan studier på betald arbets­tid hade sjuksköterskorna Åsa Kuivanen, t v, och Ingela Hedman inte specialistutbildat sig.

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Massavhoppen fortsätter från en internet­utbildning för specialistsjuksköterskor i äldre­vård. Studenter tycker att arbets­givarnas stöd är för dåligt.


När höstterminen 2012 började fanns det 80 studenter på det sydliga programmet för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. Nano, National Nurse Online Syd, som det heter, bedrivs av sex lärosäten i södra Sverige.

I mitten av oktober hade 25 personer hoppat av och 13 inlett ett uppehåll. Mönstret var ungefär detsamma för första kursen hösten 2010.

– I huvudsak beror det på att studenter inte får stöd i form av tid av sina arbetsgivare. På ett tidigt stadium avbryter de därför sina studier, säger Helle Wijk, docent i omvårdnad och ansvarig för specialistutbildningen vid Göteborgs universitet.

Hon beklagar att arbetsgivarna inte förstår värdet av en specialistkompetens och stöttar sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig. Endast 1,6 procent av de 12 000 sjuksköterskorna inom kommunal äldrevård har specialistkompetens, enligt Socialstyrelsens kartläggning 2012.

En enkät till dem som lämnat utbildningen visar att en majoritet inte fick någon nedsättning i sin tjänstgöring för att klara utbildningen. De var tvungna att ta tjänstledigt utan lön eller försöka kombinera arbetet med utbildningen som är på halvfart under två år.

För den internetbaserade specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre på de fem nordliga högskolorna, Nano Nord, ser det betydligt bättre ut. Den hade endast ett fåtal avhopp vid avstämningen i oktober 2012 – två av 67 personer gjorde studieuppehåll.

Vad är då förklaringen till de många avhoppen från Nano Syd?

– Vi har endast genomfört ett program tidigare. Medvetenheten om vad det krävs för  en webbaserad utbildning har inte satt sig i söder. För arbetsgivarna kommer det som en obehaglig överraskning när studenter ansöker om tid för studier, svarar Helle Wijk i Göteborg.

Nano Nord startade 2007 och har hunnit bli mer känd än Nano Syd. Högskolorna i norr har också gått på offensiven genom att formulera ett brev som studenter ger till sina arbetsgivare. Där beskrivs uppläggningen av utbildningen och varför det är så viktigt att förstärka kompetensen inom äldrevården. Kontaktuppgifter till högskolorna finns också med i brevet.

– Fler studenter har berättat att deras arbetsgivare visat ett ökat intresse för att de går utbildningen och ger stöd, berättar Ewa Englund, utbildningschef på Sophiahemmet Högskola och ansvarig för Nano Nord.

Sedan brevet skickats ut har avhoppen efter en termin minskat från 30 procent 2011 till 15 procent 2012.

Den nationella äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm känner väl till de många avhoppen och lyfter frågan vid kontakter med arbets­givare runt om i landet.

– Alla håller med om att specialistutbildningen är viktig och att kompetensen måste stärkas. Men de anställer sjuksköterskor utan rätt kompetens och får verksamheten att gå runt ändå, säger hon.

Det beror på att det inte finns några krav på en viss utbildning för att få arbeta med äldre, på samma sätt som för barnmorskor. Frågan om specifika utbildningskrav var på tapeten i samband med överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting om den pågående äldresatsningen. Men det var för svårt att hitta bra mått och kommuner och landsting slår regelmässigt bakut mot detaljregleringar.

Enligt handläggaren Ylva Sundholm på SKL finns ingen enhetlig policy om huruvida utbildning ska få genomföras på betald arbetstid.

– Men många arbetsgivare ger stöd till studier inom bristyrken och det finns ett behov av att rekrytera specialistsjuksköterskor, säger hon.

Ylva Sundholm har hört talas om  avhoppen, men har inte sett någon kartläggning av orsakerna.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev