Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Avsaknad av regler för ersättning leder till orättvisor och godtycke

Publicerad: 5 oktober 2005, 09:06

Bor du i landsting A? Då kan du få vård i andra EU-länder betald av staten. Bor du ilandsting B? Då får du inte ett rött öre. Det är en av många komplikationer med den fria men oreglerade patientrörligheten inom EU.


I en rapport om EU-vården radar Försäkringskassan upp oklarheter och problem som dagens oreglerade patientrörlighet inom EU för med sig.

Den fria rörligheten ställer större krav på att den enskilda patienten själv skaffar sig information och kunskap om utländska vårdgivares kompetens och utländska behandlingars effektivitet. Patienten måste också ha möjlighet att lägga ut pengar, som staten eventuellt kommer att skjuta till i efterhand.

-Lång väntetid till behandling är ett vanligt argument för patienter att söka vård i andra EU-länder. Men det finns ingen definition på vad som är "lång väntetid".

-Svenska patienter får i Sverige betala sina egna kostnader om de söker vård hos privata vårdgivare utan landstingsavtal. Men söker de vården hos privata vårdgivare i utlandet har de rätt att få betalt av staten för detta. Detta innebär att svenska privata vårdgivare diskrimineras.

-I Sverige omfattas alla av patientförsäkringen, som kan ge ersättning vid exempelvis felbehandling. Den svenska patientförsäkringen eller möjligheten att anmäla felbehandlingar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd omfattar dock inte vård utanför Sverige.

-Landstingen betalar i dag sjukvård i Sverige, men staten betalar sjukvård i andra EU-länder. Detta kan få landstingen att avstå från kostsamma behandlingar och rekommendera patienten att söka EU-vård som betalas av staten i stället.

-Många EU-länder tillämpar inte EG-fördraget om fri patientrörlighet. Andra länder har infört en nationell lagstiftning. Sverige har ingen lagstiftning, utan prejudicerande domar har öppnat handeln med medicinska tjänster. Den oreglerade patientrörligheten leder också till ett godtycke, när det gäller vilka av de svenska patienterna som ska få vård i EU-länder.

-Vissa landsting gör bedömningen att en viss behandling är erkänd av vetenskapen, andra landsting anser att samma metod inte är erkänd av vetenskapen. Försäkringskassan, som konsulterar landstingen för medicinska råd vid betalning av EU-vård, har därför nekat personer i ett landsting betalt för en behandling som personer i ett annat landsting har fått betalt för.

-Vissa patienter har nekats en behandling som det egna landstinget visserligen ger, men som landstinget inte bedömer gör nytta på patientens sjukdomstillstånd. Samma patient har kunnat få den behandlingen i annat EU-land med betalning från staten, eftersom andra medicinska rådgivare sagt att behandlingen gör nytta för just denna patient.

Försäkringskassan kräver ändring  För att undvika sådant godtycke efterlyser Försäkringskassan en nationell medicinsk vägledning av till exempel Socialstyrelsen eller Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Försäkringskassan skriver i sin rapport att avsaknaden av lagstiftning i Sverige har lett till att "en rad svårlösta tillämpningsproblem har uppkommit" och att problemen bara kan lösas genom fortsatta domstolstvister.

Försäkringskassan menar att det är "olyckligt om domstolspraxis även fortsättningsvis får föregå ett demokratiskt beslut om reglering" och kräver att regeringen "skyndsamt" tar fram en nationell lagstiftning för att garantera en "enhetlig, rättssäker och trygg tillämpning av EG-rätten på nationell nivå".

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev