onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Avslappnande terapi befriar kvinnor från vågor av värme

Publicerad: 18 maj 2005, 08:39

Tillämpad avslappning är en effektiv och ofarlig behandlings-metod mot klimakteriebesvär. Metoden har god effekt på vallningar och välbefinnande, och kan vara ett alternativ för kvinnor som inte kan eller vill ha behandling med östrogen.


- Det här är en enkel och portabel metod som kvinnorna kan använda i alla situationer för att lindra och minska symtomen, konstaterar Elizabeth Nedstrand, ST-läkare i obstetrik och gynekologi vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

I sin avhandling, som beräknas bli klar efter sommaren, har hon utvärderat tillämpad avslappning mot klimakteriebesvär.  I samband med klimakteriet drabbas många kvinnor av besvärande blodvallningar. Ofta återföljs vallningen av en rodnad och en kraftig svettning. Andra besvär kan vara nedstämdhet, oro och sömnstörningar.

Hittills har den vanligaste behandlingen mot klimakteriebesvär varit hormonersättning, det vill säga östrogenbehandling.

- Men eftersom studier i dag talar för att det finns ett samband mellan östrogenbehandling och ökad risk för bröstcancer, har man blivit mer restriktiv med hormonbehandling. Därför behövs alternativa behandlingsmetoder, säger Elizabeth Nedstrand.

Alternativ för bröstcancerpatienter  Sådana är särskilt angeläget för kvinnor som tidigare behandlats för bröstcancer. På grund av risken för återfall avråds de från att använda hormoner vid klimakteriebesvär.

- Kvinnor som har behandlats för bröstcancer får dessutom ofta svåra klimakteriebesvär, och vi har inte haft några riktigt bra alternativ att erbjuda, säger Elizabeth Nedstrand.

Tillämpad avslappning är en form av kognitiv beteendeterapi som tidigare har använts vid bland annat behandling av panikångest, migrän och tinnitus. Det är en relativt enkel metod, både att lära sig och att lära ut, anser Elizabeth Nedstrand.

Genom att träna regelbundet under några veckor lär man sig att slappna av så fort man känner att symtomen är på väg.  På bara 20-30 sekunder kan man försätta kroppen i ett avslappnat tillstånd. Det är den snabba muskelavslappningen som är målet, och processen ska ske automatiskt som ett slags betingning.

Färre vallningar per dygn  Elizabeth Nedstrand har jämfört tillämpad avslappning med behandling med östrogen, i en studie där 30 friska postmenopausala kvinnor lottades till den ena eller andra behandlingen. I en annan randomiserad studie har hon studerat effekten av avslappning på klimakteriebesvär hos 38 kvinnor som hade behandlats för bröstcancer.

Samtliga kvinnor i de två studierna hade måttliga till svåra klimakteriebesvär, vilket definierades som mer än två vallningar/svettningar per dygn.

- Kvinnorna i våra studier hade mellan sju och nio vallningar under ett dygn, berättar Elizabeth Nedstrand.

De friska kvinnorna lottades till antingen tillämpad avslappning eller östrogenbehandling, medan kvinnorna med bröstcancer fick tillämpad avslappning eller elektroakupunktur.

- Av medicinska skäl kunde vi inte lotta bröstcancerkvinnorna till behandling med östrogen. Därför valde vi elektroakupunktur, som är en metod som man sedan tidigare vet har goda effekter på vallningar hos friska kvinnor, förklarar Elizabeth Nedstrand.

Fick träna hemma varje dag  Kvinnorna som fick tillämpad avslappning undervisades i grupper med fyra till sex deltagare. Deltagarna träffades en gång i veckan, och däremellan uppmanades de att träna hemma varje dag.  Behandlingarna pågick under tolv veckor och utvärderades fyra gånger. Tre och sex månader efter avslutad behandling gjordes en uppföljning.

Bland de friska kvinnorna som lärde sig tillämpad avslappning minskade antalet vallningar med nästan 80 procent hos fyra av fem kvinnor.

I gruppen med bröstcancer minskade vallningarna i genomsnitt med 80 procent hos 10 av 14 kvinnor. Liknande resultat uppnåddes med elektroakupunktur. I östrogengruppen var den genomsnittliga minskningen av antalet vallningar 90 procent.

- I samtliga grupper minskade antalet vallningar signifikant. Det mest intressanta är att effekten höll i sig sex månader efter avslutad organiserad behandling, säger Elizabeth Nedstrand.

Påverkar eventuellt hypotalamus  Exakt hur tillämpad avslappning fungerar mot vallningar vet man inte. En möjligt förklaring är att postmenopausala kvinnor med vallningar har högre nivåer av stresshormonet noradrenalin, än kvinnor utan symtom. Det finns teorier om att noradrenalin påverkar temperaturregleringscentrum i hypotalamus, och kanske kan noradrenalinpåslaget minskas genom tillämpad avslappning.

Elizabeth Nedstrands förhoppning är att de positiva resultaten ska leda till att tillämpad avslappning blir en alternativ behandlingsmetod mot klimakteriebesvär, och hon  ser gärna att metoden sprids över landet.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev