Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

B-vitamin efter ballongvidgning minskade antalet nya ingrepp

Publicerad: 28 augusti 2002, 12:32

Patienter som efter framgångsrik ballongvidgning av hjärtats kranskärl får tillskott av B-vitaminer hade lägre risk att få en hjärtinfarkt eller att avlida i hjärtsjukdom. De behövde också mer sällan en ny ballongvidgning. Det framgår av en schweizisk studie som publiceras i dagens utgåva av tidskriften Jama.


Nivåerna av homocystein i plasma har identifierats som en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Bland annat ökar förekomsten av nya förträngningar, restenoser, efter ballongvidgning. Halten homocystein kan sänkas genom ett tillskott av B-vitaminer  I en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie utförd vid Universitetssjukhuset i Bern, Schweiz, ingick 553 patienter. De genomgick en framgångsrik ballongvidgning av förträngningar i hjärtats kranskärl, PCI, under perioden maj 1998 till april 1999. Patienterna fick antingen placebo eller en kombination av tre olika B-vitaminer: 1 mg folsyra, 0,4 mg cyanocobalanin, B12, och 10 mg pyridoxinhydroklorid, B6, per dag. Vitamintillskottet gavs under sex månader.  Som ett mått på behandlingens effektivitet användes den sammansatta effekten på död, ickedödlig hjärtinfarkt eller behov av nytt kranskärlsingrepp för att undanröja förträngning.  Efter ett års uppföljning hade någon av de tre händelserna inträffat hos 15,4 procent av patienterna som fick B-vitaminer och hos 22,8 procent av dem som fick placebo. Den relativa risken för en hjärthändelse var 32 procent lägre bland patienterna som fick vitaminer.  Skillnaden mellan grupperna betingades främst av ett lägre behov av nya kranskärlsingrepp. Men det fanns också en icke-signifikant lägre risk för död och hjärtinfarkt hos dem som fick B-vitaminer. Sambanden förblev oförändrade efter justering för störande faktorer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev