Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bactroban bör undvikas vid impetigo, anser experter

Publicerad: 16 maj 2002, 12:35

Salva med antibiotikumet mupirocin bör inte förskrivas vid hudinfektionen impetigo, varnar experter i majnumret av Information från Läkemedelsverket. Risken är att ett viktigt vapen i kampen mot resistenta stafylokocker går förlorat.


Sedan mupirocin, som finns i salvorna Bactroban och Bactroban Nasal, godkändes i Sverige i början av 1990-talet har förskrivningen ökat stadigt. Förra året skrevs cirka 18 000 recept ut.  Det är en oroväckande ökning anser Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens och Raf, referensgruppen för antibiotikafrågor. På Läkemedelsverkets hemsida varnar de nu för problem med resistensutveckling som kan få allvarliga följder.  Mupirocin är nämligen ett av få medel som biter på meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA, hos personer som är bärare av bakterien. Strama och Raf vill därför reservera läkemedlet för dem.  - Risken är annars att MRSA också blir resistenta mot mupirocin och att vi förlorar ett viktigt vapen mot spridning av MRSA, säger Eva Melander, ST-läkare i klinisk bakteriologi vid Lunds universitetssjukhus och aktiv i Stramas arbetsutskott.  Resistensutvecklingen mot mupirocin har internationellt visat sig vara snabb. Det är oklart hur resistensläget ser ut i Sverige, eftersom resistensbestämning mupirocin inte utförs rutinmässigt. I en pilotstudie som gjordes vid Universitetssjukhuset i Lund år 2000 visade det sig att 10 procent av ett 100-tal stafylokockstammar var höggradigt mupirocinresistenta.  Den största delen av förskrivningen av Bactroban handlar inte om bekämpning av MRSA. Av närmare 1 600 recept som skrevs i Skåne år 2001 var endast 32 utskrivna vid Skånes fyra infektionskliniker till patienter med MRSA.  En nationell genomgång av förskrivningen visar att den varierar över landet. I Kalmar, Uppsala, Stockholm och Hallands län förskrivs dubbelt så mycket mupirocin per invånare som i exempelvis Skåne.  Förskrivningen är för hög både i den öppna och den slutna vården, anser Strama och Raf. Men någon speciell grupp av förskrivare kan inte pekas ut. Däremot är det rimligt att anta att majoriteteten av öppenvårdsförskrivningen sker vid behandling av impetigo.  - Att Bactroban har fått indikationen impetigo är ett problem. Det är dessutom lite anmärkningsvärt att distriktssköterskor har fått tillstånd att förskriva ett så potent läkemedel, säger Eva Melander.  Problemet kompliceras av att en annan kräm mot impetigo, Fucidin, också dras med resistensproblem. Då kan det blir det frestande att sätta in Bactroban, menar Eva Melander.  Impetigo är en vanlig och mycket smittsam stafylokockinfektion hos barn, och orsakar blåsor på huden. Ofta är sjukdomen ganska lindrig och kan då behandlas med tvål och vatten. Vid allvarliga fall kan antibiotika i tablettform sättas in.  - Det finns få bevis för att salvor med antibiotika verkligen har effekt mot impetigo, säger Eva Melander.  För att reda ut hur impetigo bäst bör behandlas kommer Läkemedelsverket att hålla ett expertmöte, troligen i början av hösten, för att ta fram nya behandlingsrekommendationer.  Om det blir några förändringar av indikationerna för Bactroban är dock för tidigt att säga, enligt professor Björn Beermann på Läkemedelsverket.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev