Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Både vikt och socker mål för tarmhormon i spruta

Publicerad: 2 Februari 2007, 15:06

Till sommaren kommer troligen ett helt nytt läkemedel mot typ 2-diabetes att finnas tillgängligt i Sverige. Preparatet, som härmar verkningen av tarmhormonet GLP-1, ger viktminskning och förbättrad blodsockerkontroll. Svenska läkare beskriver läkemedlet som "ett genombrott".


I november gav  EU  -kommissionen klartecken för det nya diabetesmedlet Byetta (exenatid). Det är godkänt som tilläggsbehandling för typ 2-diabetiker som inte får tillräcklig blodsockerkontroll med nu tillgänglig behandling.

Byetta härmar effekterna av det kroppsegna hormonet  GLP  -1, glukagonlik peptid 1, som har flera normaliserande effekter på glukosomsättningen i kroppen. Många diabetologer anser att läkemedlet är en av de viktigaste behandlingsnyheterna på länge.

– Jag tycker att läkemedlet är ett verkligt genombrott i behandlingen av typ 2-diabetes. Byetta har en fysiologisk verkan som ökar insulinsekretionen när blodsockret är som högst. Dessutom ger det viktnedgång, en effekt som inget annat diabetesmedel har, säger Bo Ahrén, professor och överläkare vid endokrinologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

I kroppen frisätts  GLP  -1 från tarmen efter måltid och stimulerar betacellerna i bukspottkörteln att frisätta mer insulin. Samtidigt hämmas frisättningen av hormonet glukagon, som har motsatt effekt jämfört med insulin.  GLP  -1 bidrar även till mättnadskänsla och till att magsäcken töms långsammare.

Svenska forskare har gjort viktiga insatser när det gäller att utveckla kliniska tillämpningar av  GLP  -1. I början av 1990-talet kunde Bo Ahrén, i samarbete med Suad Efendic och Mark Gutniak vid Karolinska institutet, visa att infusion av hormonet sänkte blodsockret hos patienter med typ 2-diabetes. Studien var starten på den utveckling som ledde fram till det i dag färdiga läkemedlet.

Byetta ges i sprutform

Ett problem har varit att  GLP  -1 bryts ner mycket snabbt i kroppen. Det nu aktuella Byetta utgörs av en så kallad analog, med liknande effekter som  GLP  -1, utan att brytas ner lika fort. Läkemedlet ges som injektion under huden två gånger dagligen.

I en av studierna bakom godkännandet gavs Byetta som tillägg till behandling med metformin och/eller en sulfonureid, sin i dag är de vanligaste läkemedlen vid typ 2-diabetes.

Efter 30 veckors behandling hade Hb A1c  , ett mått på långsiktig blodsockerkontroll, minskat med i genomsnitt 0,9 procentenheter för dem som fått tillägg med 10 mikrogram Byetta.

Behandlingen gjorde att mellan 27 och 46 procent av patienterna nådde ett Hb A1c  under eller lika med 6 procent. Det gjorde endast var tionde patient som fått placebo.

Enligt ännu opublicerade data kvarstod den förbättrade blodsockerkontrollen vid en uppföljning efter två år. De som behandlats med Byetta hade dessutom minskat i vikt med i genomsnitt 4,7 kg.

– Visserligen saknas ännu data över långtidseffekterna. Men det skulle inte förvåna mig om Byetta så småningom blir ett förstahandsmedel tillsammans med metformin, säger Bo Ahrén, som deltagit i kliniska läkemedelsprövningar kring ett annat läkemedel, Galvus (vildagliptin) som bygger på samma behandlingsprincip, men som ännu inte godkänt.

Ökad risk för hypoglykemi

Upp mot var tredje patient som fick Byetta drabbades av illamående, främst i början av behandlingen. Och Byetta tillsammans med en sulfonureid ger en förhöjd risk att drabbas av hypoglykemi, lågt blodsocker.

Byetta har tagits fram av det amerikanska läkemedelsbolaget Amylin i samarbete med Eli Lilly. Andra bolag utvecklar nu läkemedel som bygger på liknande principer. Senare i vår väntas Merck få klartecken för Januvia (sitagliptin) på den europeiska marknaden. Januvia tas som tablett och bromsar kroppens nedbrytning av  GLP  -1.

Enligt det svenska dotterbolaget till Eli Lilly kan Byetta bli tillgängligt på den svenska marknaden i början av sommaren. Företagets ansökan om pris och förmånsberättigande behandlas nu av Läkemedelsförmånsnämnden. Nyligen presenterade Läkemedelsverket en värdering av produkten, som kallas för ett "intressant nytillskott". Myndigheten anser dock att långtidseffekterna måste följas noggrant, eftersom fall av pankreatit har rapporterats.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev