Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bakgrund: Stor risk för rökare med fel gen att drabbas av reumatism

Publicerad: 17 januari 2013, 11:05

Forskare kan ha hittat en förklaring till hur ledgångsreumatism uppstår. Lungskador, orsakade av till exempel tobaksrök, i kombination med vanliga genetiska variationer i immunsystemet, leder fram till ett immunsvar som så småningom angriper lederna.


Artikeln publicerades i maj 2005 i Dagens Medicins papperstidning.

Vid den kroniskt inflammatoriska sjukdomen reumatoid artrit, ledgångsreumatism, angriper det egna immunförsvaret vävnaden inuti lederna. Ingen har hittills kunna säga varför det autoimmuna angreppet egentligen startar.

Men en forskargrupp vid Karolinska institutet i Solna har nu gjort fynd som pekar på att sjukdomsprocessen kanske startar i lungorna.

– Vi tror att långvarig exponering av partiklar via luftvägarna kan vara första steget i en process som slutar med att immunförsvaret angriper ledvävnaden. Åtminstone kan detta vara en möjlig uppkomstmekanism för vissa typer av reumatoid artrit om man har vissa gener, säger Patrik Stolt, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Centrallasarettet i Västerås.

Han är medarbetare i forskargruppen som leds av Lars Alfredsson, professor i epidemiologi, och Lars Klareskog, professor i reumatologi.

Tobaksrökning är sedan tidigare en känd riskfaktor för att utveckla reumatoid artrit. I sin avhandling har Patrik Stolt undersökt vad rökning betyder för risken att drabbas av sjukdomen om individen också bär på vissa genvarianter i immunsystemet, så kallade HLA-DR SE-gener. Genvarianten förekommer hos ungefär varannan individ i befolkningen och spelar roll för hur immunceller reagerar på kroppsfrämmande ämnen.

I olika delstudier jämfördes förekomsten av HLA-DR SE-gener och rökning hos nyinsjuknade reumatiker samt hos friska kontroller.

Tobaksrök framkallar reumatismen
Forskarna fann att det genetiska anlaget, tillsammans med luftvägsexponering, gav flerfaldiga riskökningar att drabbas av vanliga typer av reumatoid artrit. Liknande, fast mindre påtagliga, riskökningar fanns hos personer som varit utsatta för luftvägsexponering i form av kvartsdamm vid till exempel bygg-arbetsplatser.

I synnerhet var kopplingen mycket stark hos patienter som hade antikroppar i blodet mot så kallade citrullinerade proteiner. Antikroppar mot dessa proteiner, där aminosyran arginin har bytts ut mot aminosyran citrullin, har på senare år framstått som en allt viktigare markör för reumatoid artrit. Antikropparna finns hos ungefär 70 procent av patienter med reumaotid artrit, men bara i några enstaka procent av den friska befolkningen.

Jämfört med icke-rökare utan HLA-DR-SE-gener, löpte rökare som hade dubbel uppsättning av risk-generna mer än 20 gånger högre risk att vara drabbade av reumatoid artrit och samtidigt ha antikroppar mot citrullinerade peptider i blodet. Kopplingen mellan riskgener och rökning fanns däremot inte alls hos patienter som saknade dessa antikroppar.

Forskarna vid Karolinska institutet har också funnit något som kan var en direkt länk mellan lungskada efter luftvägsexponering och uppkomsten av reumatoid artrit. När de undersökte förekomsten av citrullinerade proteiner i lungorna hos rökare respektive icke-rökare kunde de enbart finna sådana proteiner i andningsorganen hos rökare.

– Vår hypotes är att en långvarig exponering av tobaksrök och vissa andra ämnen man andas in, orsakar celldöd i lungorna, vilket i sin tur aktiverar ett enzym som medverkar till en citrullinering av proteiner. Ett immunsvar mot dessa förändrade proteiner kan sedan framkallas i individer som bär på HLA-DR SE. Detta immunsvar övergår sedan i en autoimmun reaktion som framkallar sjukdomen, säger Patrik Stolt.

Proteiner ger grad av inflammation
I en annan avhandling, som lades fram i april i år, har de citrullinerade proteinernas roll i sjukdomsprocessen i reumatoid artrit undersökts av biologen Karin Lundberg.

I djurförsök har hon bland annat sett att förekomst av citrullinerade proteiner i lederna var kopplat till graden av ledinflammation hos råttor som fått artrit framkallat på experimentell väg.

Vad som återstår att visa är mer exakt hur immunsvaret mot citrullinerade proteiner som har bildats vid lungskada kan orsaka eller underblåsa kronisk sjukdom i lederna.

– Men en slutsats man kan dra är att personer med de aktuella riskgenerna markant ökar sina chanser att slippa sjukdomen genom att inte röka. Är man rökare och har släktingar med reumatoid artrit finns alltså extra stora skäl att fimpa, säger Patrik Stolt.

FAKTA:

Forskare: Patrik Stolt, Karin Lundberg, Henrik Källberg, Leonid Padyokov, Camilla Silva, Lars Klareskog, Lars Alfredsson med flera.
Projekt: Betydelsen av luftvägs-exponering för utveckling av reumatoid artrit.
Finansiering: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Reumatikerförbundet med flera.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev