Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bakterier i disken på Ersta endoskopi

Publicerad: 13 november 2012, 08:42

Ett år efter att Ersta sjukhus hittat förhöjda halter av mikroorganismer i sin desinfektionsutrustning informerades Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.


Ämnen i artikeln:

Ersta sjukhusStockholms läns landsting

Ungefär en gång i månaden görs rutinmässigt kontroller av slutspolvattnet i diskdesinfektorerna på endoskopienheten på Ersta sjukhus i Stockholm. Maskinerna används för att göra rent de instrument som används vid gastro- och koloskopier och normalt så ska spolvattnet som används för att skölja bort kemikalierester i slutet av processen vara rent, eller snarare, innehålla en begränsad halt av mikroorganismer.

Så var det inte vid kontrollen den 18 oktober i fjol.

Efter analys konstaterades att spolvattnet från fyra av sjukhusets diskdesinfektorer innehöll förhöjda värden av livsdugliga mikroorganismer. Exempelvis Mycobacterium mucogenicum en bakterie som bland annat kan orsaka hudinfektioner.

Staffan Hederoth, verksamhetschef på Ersta sjukhus, vet inte hur många patienter som kan ha undersökts under den tid då desinfektorerna inte fungerat tillfredsställande. Men:

– Ingen har mått illa och vi har inte sett någon skada hos någon patient, säger Staffan Hederoth.

Har ni informerat patienterna?

– Svar nej.

Sjukhuset har haft kontakt med Vårdhygien Stockholms län och där förklarar hygienläkare Ann Tammelin att de gränsvärden som finns för mikroorganismer i spolvatten å ena sidan är högt satta men att det å andra sidan är verksamheten som ska ställning till huruvida patienterna ska informeras eller inte.

Den 1 oktober i år anmälde Ersta sjukhus det inträffade till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Varför har det dröjt nästan ett år?

– Vi hade inte kunskap om att anmälan skulle göras förrän oktober 2012, säger Staffan Hederoth.

En vecka efter att sjukhuset upptäckt de förhöjda halterna av mikroorganismer 2011 tog man också kontakt med tillverkaren av desinfektorerna som åtgärdade problemet.

Tillverkaren, medicinteknikföretaget Olympus, vill dock inte säga om problemet berodde på felaktigt handhavande eller om det rör sig om ett produktionsfel.

– Utredning pågår, det är allt jag kan säga, säger Thor Hestår på Olympus.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev