Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ballongvidgning bästa val för infarktpatienter

Publicerad: 27 april 2005, 05:51

Svenska hjärtinfarktpatienter som får snabb behandling med ballongvidgning överlever i högre grad än de som får traditionell behandling med propplösande läkemedel, trombolys. Det visar en ny analys av kvalitetsregistret Riks-hia.


- Ballongvidgning ger bättre resultat på nästan alla områden - det ger kortare vårdtider, färre nya infarkter och återintagningar på sjukhus, och lägre dödlighet, konstaterar Ulf Stenestrand, överläkare på Universitetssjukhuset i Linköping.

I dag, onsdag den 27 april, presenterar han resultaten på det Kardiovaskulära vårmötet i Malmö.

På senare år har flera studier visat att en snabb ballongvidgning av hjärtats kranskärl ger bättre resultat vid hjärtinfarkt än om patienten får traditionell behandling med propplösande läkemedel, trombolys. Bland annat publicerades en stor metaanalys i Lancet år 2003, som talade för detta. I Sverige har det blivit allt vanligare att göra ballongvidgning på patienter med akut hjärtinfarkt.

Men det har också funnits studier som har tytt på motsatsen, och i Sverige har diskussionen varit livlig om det är värt att transportera patienter till sjukhus som gör ballongvidgning, PCI, eller om de ska behandlas på närmaste sjukhus.

Anser att Sverige är på rätt väg  I januari i år publicerades den stora Grace-studien, som lade ytterligare bränsle på debatten. Den visade att patienter som behandlats på sjukhus utan möjlighet att göra PCI i akutskedet till och med hade lägre dödlighet på ett års sikt, än de som behandlats på sjukhus som gör PCI.

Den nya svenska studien bygger på uppgifter ur det nationella kvalitetsregistret Riks-hia, och gäller patienter som fick en så kallad ST-höjningsinfarkt åren 1999 till 2003.

- Jag tolkar det som att våra resultat bekräftar att det är rätt väg som vi har börjat gå i Sverige. Men det är inte så stora skillnader mellan grupperna att man alltid ska skicka patienten till ett sjukhus som gör PCI. Om det är över en timmes transporttid kanske man i stället ska ge patienten trombolys i ambulansen, säger Ulf Stenestrand, som är registeransvarig för Riks-hia.

Att ge trombolys med läkemedel innan patienten kommer till sjukhus, till exempel i ambulansen, är den metod som enligt studien ger näst bäst resultat. Ettårsdödligheten var 8 procent bättre än om patienten får trombolys på sjukhus.

Dödligheten 15 procent lägre  För patienter som fick akut PCI-behandling var dödligheten på ett års sikt 15 procent lägre än vid trombolys på sjukhus. Sjukhusvistelsen var 5,3 dagar i genomsnitt för dem som fick PCI, jämfört med 8,7 vårddagar för dem som fick traditionell trombolys. Ballongvidgning halverade risken att få en ny hjärtinfarkt under sjukhusvistelsen och minskade risken att återkomma till sjukhus med en ny hjärtinfarkt inom ett år med 60 procent.

- Det är stora skillnader. De kan vara förstärkta av faktorer som vi inte kan kompensera för, till exempel att doktorn har en känsla av att patienten inte är lämpad för den ena eller andra åtgärden, säger Ulf Stenestrand.

Tror på fel i statistiska analysen  Men resultaten har korrigerats för en mängd faktorer, till exempel sjukdomar som diabetes och hjärtsvikt, patienternas ålder och medicinering.

- Det finns inget som tyder på att metoderna skulle vara jämbördiga eller att PCI skulle vara sämre, som Grace-studien visar, säger Ulf Stenestrand.

Han är övertygad om att resultatet i Grace beror på ett allvarligt fel i den statistiska analysen, se Dagens Medicin nr 14/05.

Bakom Riks-hia-studien står förutom Ulf Stenestrand även Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev