Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bara varannan man följer hygienreglerna

Publicerad: 9 maj 2006, 13:58

Män är sämre än kvinnor på att följa krav på kortärmade arbetskläder och spritade händer. Åtminstone att döma av en uppföljning vid Karolinska universitetssjukhuset iSolna/Huddinge av hur hygienreglerna följs.


Två av tre kvinnliga anställda på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholms läns landsting följer de gällande hygienreglerna och använder kortärmade arbetskläder. Lika många låter bli att använda smycken eller klocka på händer och underarmar. Av de manliga anställda följer omkring hälften dessa hygienregler.   Det visar en utvärdering som Karolinska universitetssjukhuset gjort bland omkring 2000 anställda på 144 av sjukhusets enheter.

Kvinnliga anställda är också bättre än manliga på att sprita händerna i samband med att de träffar sina patienter. Nio av tio kvinnor följer denna regel medan motsvarande resultat bland männen är tre av fyra.  För den som inte följer sjukhusets klädregler kan det bli aktuellt att chefen tar upp frågan med den anställda vid ett enskilt samtal, säger ställföreträdande omvårdnadschef Stina Sellgren.  Hon är ansvarig för arbetet med att ta fram de skärpta klädregler som gäller på sjukhuset sedan den 1januari förra året, se bland annat Dagens Medicin nr 51-52/04. Hon är inte nöjd med utvärderingens resultat.  - Nej, det är jag inte. Men jag har jobbat så länge så jag vet att det tar tid att ändra på ett invant beteende, säger hon.

Svårt att hänga av rocken  Utvärderingens resultat lutar enligt Stina Sellgren åt att det är svårare att få läkargruppen att följa klädreglerna. Läkarna har framför allt problem med att hänga av sig den långärmade läkarrocken, vars fickor används flitigt för förvaring.  - För att nå läkarna måste man arbeta för att underlätta för att de ska kunna följa reglerna, säger Stina Sellgren, och fortsätter:  - Ett led i det arbetet är till exempel att se till att det finns en krok på dörren eller väggen till undersökningsrummet så att det går lätt att hänga av sig rocken.  Också på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gäller i dag snarlika klädregler som de på Karolinska universitetssjukhuset.

Mäter förbrukning av handsprit  På Akademiska sjukhuset i Uppsala har hygienombuden börjat titta på vilka arbetskläder personal ur alla yrkeskategorier använder på avdelningarna, och om de till exempel bär ringar. Sjukhuset ska också mäta hur mycket handsprit som används jämfört med tidigare år.  - Resultatet av utvärderingen väntas vara klart till hösten, säger Ulrika Ransjö, överläkare och chef för sektionen för vårdhygien.  Reglerna är utarbetade i samarbete med fackliga representanter. - De har därför tagits emot positivt av de flesta, dock med viss tveksamhet från läkarna när det gäller att gå över från privata kläder med en läkarrock utanpå till sjukhusets kläder.  Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har nyligen genomfört en kampanj för att få de anställda att klä sig rätt på jobbet. Chefläkare Eva Haglind berättar att kampanjen ska utvärderas i maj. Under en vecka ska sjukhuset mäta hur mycket personalkläder som gått åt i tvätten och hur mycket handsprit som förbrukats jämfört med motsvarande vecka förra året.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev