Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Barnen visar vägen för vuxna med leukemi

Publicerad: 5 oktober 2007, 09:49

Barn som behandlas för akut lymfatisk leukemi har större chanser att överleva än vuxna. Behandlingsstrategin för vuxna kan nu vara på väg att förändras – och bli likadan som barnens.


Behandlingen vid akut lymfatisk leukemi, ALL, hos barn respektive vuxna skiljer sig åt. Vuxna behandlas enligt etablerad praxis intensivt med cytostatika under korta perioder, med pauser däremellan. Barnbehandlingen ges också i intervaller, men utöver detta tillförs cytostatika mer kontinuerligt i lägre doser.

– Man kan beskriva det som att barnen utsätts för ett större och mer blandat cytostatikatryck, ett mer envist gnetande, säger Mats Linderholm, överläkare och verksamhetschef på hematologiska klin iken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Behandlingsresultaten har länge varit bättre för barnen, och de hematologer som behandlar ALL-patienter har börjat få upp ögonen för barnläkarnas framgångar. Fyra större studier har på senare tid också bekräftat att barnbehandlingen är att föredra för patienter i de sena tonåren, när de jämförs med de yngsta vuxna patienterna. Sedan ett och ett halvt år har därför flera ALL-patienter under 30 år i Sverige fått behandling enligt ett protokoll som tidigare bara användes för barn.

– I den här gruppen är vår förhoppning att vi kan bota 10-20 procent fler patienter, säger Mats Linderholm.

Mycket talar dock för att barnprotokollet även är att föredra för ännu äldre patienter. Delresultat från en fransk studie som studerat patienter upp till 60 år, GRAALL-2003, har fått stor uppmärksamhet vid två internationella hematologkongresser under det senaste året. I denna studie jämförs vuxna ALL-patienter som behandlas enligt ett barnprotokoll med historiska kontroller som genomgått ett konventionellt vuxenprogram.

Enligt de preliminära resultaten svarade signifikant fler på behandlingen enligt barnprotokollet. Överlevnaden efter 18 månader ökade från 54 till 66 procent, oberoende av om stamcellstransplantation genomförts.

– Det här är spännande. Behandlingen av barn med ALL är en framgångssaga. Det är möjligt att barnbehandlingen är framgångsrik även hos vuxna och det skulle vara mycket välbehövligt, säger Mats Linderholm.

Behandlingsvinsten minskade dock med åldern enligt de preliminära resultaten i GRAALL-2003, och var inte signifikant hos patienter över 40 år.

– Kunskapsläget är inte helt glasklart och vi behöver mer data. Vi vet inte hur vuxna kommer att tåla biverkningarna. Men detta kan komma att bli en framgångsrik väg för vuxna patienter. Man kan dock knappast förvänta sig lika bra effekt hos vuxna som hos barn. ALL hos barn och vuxna är inte samma sjukdom, säger Helene Hallböök, hematolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon är ordförande i ALL-gruppen, där hematologer från svenska kliniker som behandlar patienter med all ingår.

Gruppen väntas ta upp frågan om fler patienter med akut lymfatisk leukemi bör behandlas enligt barnprotokoll inom kort. Enligt Mats Linderholm, som också ingår i gruppen, kan ett beslut om att förändra det nationella vårdprogrammet komma under hösten.

Frågan ska också debatteras vid Svensk förening för hematologis fortbildningsdagar i Jönköping, som pågår denna vecka, den 3-5 oktober.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev