Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Barnläkare sågar nya råd om apatiska barn

Publicerad: 22 november 2005, 13:52

Barnläkarföreningen riktar skarp kritik mot Socialstyrelsens råd om apatiska barn. Råden saknar barnperspektiv och är kränkande, enligt föreningens arbetsgrupp för flyktingbarn. Gruppen anser att råden ska dras in.


Det meddelandeblad med råd om uppgivenhetssymtom hos asylsökande barn som Socialstyrelsen nyligen gav ut, är inte till någon nytta för dem som arbetar med dessa barn och familjer.

Det skriver Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn i ett upprört brev till Socialstyrelsen.

Arbetsgruppens ordförande, professor Tor Lindberg, pekar på flera brister både i meddelandebladet som riktar sig till sjukvården och socialtjänsten samt i den rapport som Socialstyrelsen lämnade till regeringen i oktober.

Bland annat föreslog Socialstyrelsen att Migrationsverket ska inrätta särskilda samordnare som aktivt följer barnen i en asylsökande familj under hela asylprocessen "för att säkerställa att barnet får sina behov tillgodosedda".

Myndighet har dubbla roller  Förslaget avvisas helt av Barnläkarföreningen, med hänvisning till att Migrationsverket även beslutar om avvisning, vilket innebär att det blir svårt för familjerna att få förtroende för handläggaren.

Barnläkarföreningen är också tveksam till om Migrationsverkets handläggare har den kompetens som behövs för frågor som rör barns hälsa och utveckling.

"Det är högst anmärkningsvärt att Socialstyrelsen när det gäller just dessa utsatta barn är beredd att ge avkall på den barnkompetens som man annars så ofta brukar betona vikten av", skriver Tor Lindberg.

Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn reagerar också kraftigt emot Socialstyrelsens bristande vetenskapliga underlag i råden.

Kritisk till påstådd manipulation  De behandlingsmetoder som förs fram rör framför allt behandling i öppenvård. Socialstyrelsen presenterar de erfarenheter som finns på området som "beprövade". Fel, anser Tor Lindberg. Möjligen kan de nya öppenvårdsmetoder som i ökad utsträckning praktiseras ses som "lovande", men tillräcklig vetenskapligt underlag för dem finns inte.

Därför reagerar han mot att Socialstyrelsen helt förbigår de erfarenheter som finns från slutenvården av de svårast sjuka barnen i Stockholms läns landsting och som är väl dokumenterade.

Barnläkarföreningen är även kritisk till att Socialstyrelsen i sitt meddelandeblad skriver att det finns erfarenheter som pekar på att asylsökande barn manipulerar andra att tro att de är sjuka.

Detta är "märkligt" och "djupt kränkande", enligt brevet.   Men Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund tycker inte att kritiken är ny.

- Den här diskussionen har pågått länge och vi på Socialstyrelsen har en tät dialog med bland annat Barnläkarföreningen. Det kan finnas anledning att så småningom revidera det meddelandeblad som vi givit ut. Vi kommer även att följa upp hur verksamheten med Migrationsverkets samordnare fungerar, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev