Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Barnläkare varnar för brister hos omskärare efter lagändring

Publicerad: 28 november 2002, 15:06

Svenska barnkirurger kräver att manlig omskärelse av omyndiga förbjuds i lag. Kravet är en reaktion på rapporter om brister i de ingrepp som görs av lekmän efter tillstånd från Socialstyrelsen.


- I dag görs årligen uppskattningsvis 3000 omskärelser av unga pojkar i Sverige. Ändå vet vi knappt någonting om långtidseffekterna eller om hur dessa stundom riskfyllda och enligt många medicinskt meningslösa ingrepp går till. Därför borde Socialstyrelsen ägna mer tid och engagemang åt den religiösa omskärelseverksamheten i landet än vad den gör i dag, säger Leif Olsen, överläkare på kirurgiska kliniken vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.  Manlig omskärelse är vanlig bland judar och muslimer och innebär att förhuden på penis skärs bort. Den laddade frågan kom på tapeten förra året då en ny lag som reglerar hur ingreppet får ske klubbades igenom i riksdagen. Bland annat sägs att omskärelse på pojkar upp till två månaders ålder får göras av en lekman som fått tillstånd av Socialstyrelsen, förutsatt att en läkare eller sjuksköterska står för bedövningen.  Tre omskärare auktoriserade  - Sedan dess har tre judiska omskärare, mohels, blivit auktoriserade att utföra ingreppen. Ett tjugotal operationer har utförts, och från vad man kan utläsa i rapporterna från Socialstyrelsens inspektioner förekommer brister. Till exempel har inte infiltrationsbedövning använts i något av fallen, säger Leif Olsen.  Tillsammans med Yngve Hofvander, professor emeritus i internationell barnhälsovård vid Uppsala universitet, håller han i dag ett föredrag om manlig omskärelse. De hoppas kunna blåsa liv i debatten, som de menar slocknade i och med att den nya lagen började gälla förra året.  - Framför allt har den tidigare diskussionen rört judisk omskärelse. Varje år görs cirka 40 omskärelser av judiska pojkar. Detta är ett litet antal jämfört med antalet ingrepp som görs på muslimska pojkar. Om dessa omskärelser, som görs när pojkarna är lite äldre, vet vi väldigt lite, säger Yngve Hofvander.  Men bara genom att ta del av anmälningarna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd de senaste åren finns skäl att myndigheten tittade närmare på det här, anser han.  - Förutom fall där barnet fått kramper på grund av för höga doser bedövningsmedel har komplikationer lett till dödlig utgång vid ett tillfälle och nästan dödlig utgång vid ett annat, säger han.  Bortsett från de rent medicinska farorna har det diskuterats vilka fördelar eller nackdelar som avsaknad av förhud innebär för individen.  Sämre sexuell känslighet  - Av metodologiska skäl har det varit svårt att studera frågan närmare. Men nyligen presenterades en amerikansk studie av 38 omskurna män som hade minst två års erfarenhet av sexliv före och efter ingreppet. En majoritet, 28 av männen, sade sig ha fått sämre sexuell känslighet efter ingreppet, säger Yngve Hofvander.  Uppsalaläkarna påpekar att de endast är emot omskärelse i barnaåldern, vilket strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter.  - Omskärelse skapar en outplånlig etnisk och religiös markör. När lagen utvärderas om tre år borde den ändras så att omskärelse inte är tillåten förrän i vuxen ålder, säger Yngve Hofvander.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev