Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Barnpsykiatrer kritiserar skrivelse

Publicerad: 29 november 2005, 17:51

Även landets barnpsykiatrer anser att Socialstyrelsens skrivelse om apatiska barn har brister. I ett kommande brev håller de med Svenska barnläkarföreningen om att det är olämpligt att varna för att barn kan manipulera sjukdomen.


I tisdags, den 29 november, arbetade styrelsen för Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri med en skrivelse till Socialstyrelsen där den i huvudsak stödjer den kritik som Svenska barnläkarföreningen tidigare framfört mot myndighetens meddelandeblad om apatiska flyktingbarn, se Dagens Medicin nr 47/05.

De båda föreningarna, och särkilt enskilda medlemmar i dem, har tidigare stridit om hur de apatiska barnen ska behandlas. Medan barnpsykiatriker överlag talar för öppenvård av barnen framhåller barnläkarna vikten av mer intensiv- och slutenvård.

"En olycklig formulering"  Angående Socialstyrelsens meddelandeblad om de apatiska barnen är de dock ense om några frågor. I förslaget till skrivelse reagerar även Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri mot Socialstyrelsens formulering om att de som möter barnen ska se upp med fall som kan vara manipulerade.

- Det är en olycklig formulering. Manipulation kan förekomma vid alla sjukdomstillstånd. Att på detta sätt utpeka en patientgrupp och deras föräldrar är att misstänkliggöra i allt för generella ordalag, säger Torgny Gustavsson, samordnare i den grupp inom Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri som arbetar med flyktingfrågor, tillika överläkare i barn- och ungdomspsykiatri på Centrallasarettet i Växjö.

Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri håller även med Svenska barnläkarföreningen om att det är en dålig idé att, som Socialstyrelsen föreslår, ge Migrationsverket en samordnande roll för de asylsökande flyktingbarnens hälsa.

- Vi är överens om det problematiska i detta eftersom Migrationsverket då får en dubbel roll då det är de som också fattar beslut om familjernas asylansökan, säger Torgny Gustavsson.

Återspeglas inte i anmälningar  Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund skriver i ett svar till Svenska barnläkarföreningen att uppgifterna om att barn kan manipulera sjukdom är väl kända. "Syftet med dessa rader är dels att uppmärksamma inblandade professioner på risken att barn utnyttjas, dels att på sikt bättre kunna finna effektiva metoder för alla de barn som faktiskt drabbats av allvarlig psykisk ohälsa i asylprocessen", skriver Kjell Asplund.

Migrationsverkets polisanmälningar och debatten om missförhållanden i vården av apatiska barn återspeglas inte i de lex Maria-anmälningar som sjukvården gör till Socialstyrelsen.

En rundringning till myndighetens samtliga sex tillsynsenheter visar att enbart en sådan anmälan är gjord. Anmälan gjordes i december 2004 och rör då huruvida barn- och ungdomspsykiatrin fattat beslut om tvångsvård på ett korrekt sätt.

- I vår granskning av ärendet fann vi att sjukvården gjort helt adekvata bedömningar och att de handlagt ärendet på rätt sätt, säger Maria Hallén, byrådirektör på tillsynsenheten i Stockholm.

Att det inte kommit in fler anmälningar tror Maria Hallén inte beror på att psykiatrin skulle vara sämre på att lex Maria-anmäla fel och brister i sjukvården.

- Jag arbetar med just psykiatriärenden och tycker att även psykiatrin i allt högre grad nu arbetar medvetet med felrapporteringen, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev