Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bäst för hjärtsviktspatient med vård enligt riktlinjer

Publicerad: 21 november 2005, 15:22

Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt och allvarligt tillstånd, med en högre dödlighet än de vanligaste cancerformerna om inte rätt behandling ges. Hjärtsviktssjuka har ofta en mycket dålig livskvalitet. Trots detta finns en föreställning om att kronisk hjärtsvikt är en ganska beskedlig sjukdom.


För att patienterna ska få rätt behandling måste kunskapen om hjärtsvikt öka. Det anser de fyra experterna i Dagens Medicins hjärtsviktspanel.

- Det finns effektiv läkemedelsbehandling att sätta in som lindrar symtomen och förlänger överlevnaden. Men detta förutsätter att patienten får rätt diagnos, och att läkaren följer de behandlingsriktlinjer som finns. Man måste till exempel alltid sträva mot högsta måldos, eller högsta tolererade dos, säger professor Ulf Dahlström, överläkare vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

En ny studie visar att det finns ett direkt samband mellan patientens prognos och hur den behandlande läkaren följer evidensbaserade riktlinjer.

- Därför är det oerhört betydelsefullt att de riktlinjer som finns också tillämpas. Detta är det mest angelägna i hjärtsviktsvården, säger professor Karl Swedberg, överläkare vid medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

VÄNTA INTE. Köerna till undersökning med ekokardiografi är ofta långa. Expertpanelens råd är att sätta in behandling i förväg om det finns en tydlig klinisk indikation på hjärtsvikt.  Foto: Scanpix

En svag patientgrupp  Gunilla Johansson, specialist i allmänmedicin och geriatrik vid Nyby vårdcentral i Uppsala, betonar att kunskapen om hjärtsvikt måste öka även bland beslutsfattarna i vården.

- Medelåldern bland patienterna är hög och det här är en grupp som inte gör mycket väsen av sig. Inte heller företräds man av några starka patientorganisationer, säger hon.

Det finns flera förklaringar till varför patienter med kronisk hjärtsvikt inte alltid får rätt behandling, menar Dagens Medicins expertpanel. Ett problem är diagnossättningen.

- I primärvården träffar läkarna äldre patienter med många olika sjukdomar. Det är därför lätt att de mera diffusa hjärtsviktssymtomen drunknar bland alla andra symtom. Men jag uppmanar mina kolleger att tänka "hjärtsvikt" så fort det handlar om en äldre patient med symtom som trötthet eller andfåddhet, säger överläkare Ronnie Willenheimer, docent och forskningschef vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

För att kunna fastställa diagnosen hjärtsvikt krävs i de flesta fall en ultraljudsundersökning av hjärtat med ekokardiografi. Men köerna till denna undersökning, som utförs på sjukhus, är ofta långa.

Vänta inte in ekokardiografin  - Detta är ett problem. Men man behöver inte avvakta svaret från ekokardiografin, utan kan sätta in behandling enbart på den kliniska misstanken. Skulle ultraljudet sedan visa att patienten inte har hjärtsvikt, sätter man ut medicinen, säger Ronnie Willenheimer.

Ulf Dahlström vill lyfta fram den kroppsegna peptiden BNP:s roll i utredningen. Genom ett enkelt blodprov kan hjärtsvikt uteslutas, och på så sätt minskar behovet av ultraljudsundersökningar, menar han.

- Om BNP-värdet är lågt kan man utesluta hjärtsvikt. Om värdet däremot är förhöjt eller svårtolkat ska man remittera till ekokardiografi, säger han.

Majoriteten av patienterna med hjärtsvikt är äldre och har varit i kontakt med sin vårdcentral i många år för olika sjukdomar.

- Det är därför naturligt för patienten att primärvården också tar hand om hjärtsviktsproblemen. För de allra flesta hjärtsviktspatienter över 65 år är primärvården rätt vårdnivå, anser Gunilla Johansson.

På nästan alla svenska sjukhus finns i dag hjärtsviktsmottagningar. Utbyggnaden i primärvården går inte lika snabbt. I Läkemedelsverkets nya riktlinjer för hjärtsvikt, som kommer vid årsskiftet, lyfts vikten av lokala lösningar fram.

- På vissa håll kanske det passar bättre med hjärtsviktsmottagningar på sjukhusen, medan man i andra landsting väljer att låta vårdcentralerna svara för denna uppgift, säger Karl Swedberg, som suttit med i arbetsgruppen.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev