måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bättre behandling för tarmcancer utan mutation

Publicerad: 2 juni 2008, 16:08

ASCO 2008 Patienter med kolorektalcancer utan så kallad KRAS-mutation kan få förbättrat behandlingsresultat vid tillägg av läkemedlet Erbitux, cetuximab. Studier visar även positiva resultat av behandling vid lungcancer.

Ämnen i artikeln:

Tarmcancer

Tidigare har två stora randomiserade, kontrollerade studier, Crystal och Opus, visat cetuximab kan ha effekt i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av spridd kolorektalcancer. Sedan dess har mindre försök tytt på att behandlingens effekt beror på om tumörcellerna har en så kallad KRAS-mutation eller ej.

I en ny analys av Crystal har forskarna undersökt effekten hos patienter utan KRAS-mutation. Här undersöktes Erbitux i kombination med standardkemoterapi hos 540 patienter. Forskarna fann att tillägg av Erbitux hos patienter med tumörer utan KRAS-mutation ledde till signifikant ökad responsfrekvens upp till 59 procent, jämfört med 43 procent för de patienter som enbart fick standardbehandling. Dessutom minskade progressionsrisken med 32 procent.

Även i analyserna av Opus-studien, där man undersökte Erbitux tillsammans med en annan typ av standardkemoterapi hos 134 patienter, visade det sig att patienter med tumörer utan KRAS-mutation fick större nytta av Erbitux. I detta fall ledde tillägg av Erbitux till en ökad responsfrekvens upp till 61 procent jämfört med 37 procent hos dem som inte fick läkemedlet. Hos dem som fick Erbitux minskade också progressionsrisken med 43 procent.

– Dessa resultat innebär ett viktigt framsteg i utvecklingen av skräddarsydda behandlingar. Att fastställa patientens KRAS-status bör bli en del av den normala diagnostiska rutinen, eftersom testet identifierar vilka patienter som kommer att ha mest nytta av Erbitux, säger huvudprövaren i Opus, professor Carsten Bokemeyer från Universitatsklinikum Eppendorf, Hamburg, i ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Merck.

Vid ASCO presenterades även positiva resultat med Erbitux vid behandling av icke-småcellig lungcancer. Över 1 100 patienter med icke-småcellig lungcancer randomiserades till behandling med Erbitux samt kemoterapi respektive enbart kemoterapi. Resultaten visade att patienter som fick Erbitux i första linjens behandling fick en signifikant förlängd total överlevnad med 1,2 månader i kombinationsarmen jämfört med de patienter som enbart fick kemoterapi.  I studien deltog patienter både adenocarcinom och skivepitelcancer.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev