Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bättre säkerhet för barn med samordnade datajournaler

Publicerad: 1 mars 2005, 12:54

Barn- och skolhälsovård kan få samordnade datajournaler. Idag är säkerheten dålig, bland annat när barn byter skola.


Barnhälsovård och skolhälsovård använder sig på många håll i landet fortfarande av pappersjournaler där bland annat längd- och viktkurvor ska fyllas i för hand. De journalsystem som finns kommer från flera olika leverantörer och kan inte kommunicera med varandra.

Detta skapar problem, särskilt när barn flyttar eller byter skola. Kopior av pappersjournaler blir lätt svårlästa, och det händer att journaler kommer bort när de skickas mellan vårdgivare.

Efter påstötningar från flera olika håll har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en förstudie om nationellt enhetliga datajournaler för barn- och skolhälsovård. Studien har skickats ut till landsting och kommuner, för att inventera om det finns intresse av att gå vidare.

- Jag tror att det finns goda möjligheter att förslaget genomförs. Dagens situation upplevs som osäker, bland annat för barn som flyttar, säger Karin Elfman på den IT-strategiska avdelningen i Västra Götalandsregionen, som har varit ansvarig för att ta fram förstudien.

Behöver inte vara samma system  En arbetsgrupp med representanter för barn- och skolhälsovården har arbetat med studien. De pekar på en rad brister i informationshanteringen i dag. Det finns brister i överföringen av journaler, hur pappersjournalerna fylls i och när det gäller sekretess och arkivering.

Gruppen föreslår att man ska ta fram en kravspecifikation för hur journalsystem för barn- och skolhälsovården ska utformas. Den vill också se gemensamma regler för arkivering, gemensam terminologi och meddelandestandard.

Däremot behöver det inte vara samma system som används överallt, bara systemen följer en gemensam standard.

- Det här är en jätteviktig fråga för oss som arbetar med skolhälsovård, säger Yvonne Eklund, skolläkare i Östersunds kommun och vice ordförande i Skolläkarföreningen.

Bland skolläkarna har önskemålen om en samordning av datoriseringen vuxit allt starkare. De program som finns på marknaden i dag är få och anses vara för dåligt utvecklade. Det mest använda har haft tekniska problem, problem med nätverk och har gett dåliga möjligheter till att ta ut statistik. Andra är relativt oprövade.

- Vi vill kunna ställa större kvalitativa krav, och inte vara i händerna på tillverkarna av de här dataprogrammen, säger Yvonne Eklund.

Bryter medvetet mot lagen  Samordnade krav för datorisering skulle öka möjligheterna att följa barns hälsa genom åren. Längd- och viktkurvor och andra uppgifter skulle då kunna samlas i nationella register för forskning och uppföljning.

I dag har skolhälsovården problem med arkiveringen av journalerna, eftersom de ägs av flera olika huvudmän. Varje huvudman ska spara journalens original, och bara skicka iväg kopior. Efter några skolbyten finns journalen i flera olika versioner, och det är ofta rena detektivarbetet att pussla ihop barnets historia.

- Skolhälsovården bryter medvetet på flera ställen mot arkivlagen och skickar iväg originalen. Man känner att lagen inte stämmer överens med elevens bästa, säger Yvonne Eklund.

Hon hoppas därför på en ändring i systemet för arkivering av skolhälsovårdsjournalerna.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev