Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bättre samordning av IT kan spara sjukvården miljarder

Publicerad: 16 juni 2003, 08:24

Vårdkapacitet för mer än 10miljarder kronor per år kan frigöras i sjukvården genom bättre samordning av IT-utvecklingen. Det hävdar Jan Dahlin och Göran Larsson, oberoende konsulter i IT- och ledningsfrågor, i en rapport.


I första hand är det administrativt arbete i vården som kan effektiviseras, menar de två utredarna.  - Här finns en enorm potential. Om samordningen fungerar maximalt kan man troligtvis öka den totala vårdkapaciteten med 15-30 procent. Men om detta ska bli verklighet måste det till en gemensam satsning från både stat och landsting, betonar Jan Dahlin, och tillägger att samordningen måste ske tvärsöver organisatoriska gränser, alltså mellan primärvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg.  För att nå målet med maximal samordning krävs en initial ekonomisk insats på 200-300 miljoner kronor. Tanken är att vårdgivarna ska svara för drygt hälften av satsningen genom att omfördela ett par procent av sina IT-budgetar. Förslaget innebär också att staten tar en del av finansieringen.  Samordningen kommer att ta minst fem år, men ska, bortsett från den initiala satsningen, vara självfinansierande, enligt utredarna.  Fortsatte på eget initiativ  Det är under våren som de två utredarna har fördjupat sig i sjukvårdens IT-problem. Deras rapport utgår bland annat från en stor studie som Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, genomförde under hösten 2001. I IVA-studien analyserades betydelsen av IT i vården, och slutsatsen blev att IT kan spela en betydligt mer aktiv och ambitiös roll i vården än vad som sker idag. Man slog fast att effektiviteten kan förbättras avsevärt. Potentialen uppskattades till så mycket som mellan 30 och 60 miljarder kronor per år i ökad vårdkapacitet.  - Den här mycket intressanta studien presenterades för socialdepartementet för ungefär ett år sedan, men fick inte det genomslag man hoppats. Både Göran Larsson och jag var lite inblandade i arbetet, och vi tyckte att det var så lovande att vi gärna ville arbeta vidare med frågorna, berättar Jan Dahlin.  Därför tog de två konsulterna initiativ till en fortsättning i "egen regi", med ekonomiskt stöd från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Till sin hjälp har man en styrgrupp med tunga namn från näringsliv och sjukvård, däribland Stefan Carlson, vd på Apoteket AB, Nina Rehnqvist, direktör på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och Gösta Malmer, IT-direktör i Västra Götalandsregionen.  Efter att ha analyserat situationen och intervjuat ett 50-tal nyckelpersoner har man identifierat över 30grundläggande delsystem inom vården som måste kunna kommunicera och samverka med varandra.  Det handlar bland annat om elektroniska recept, remiss-/svarshantering, säkerhetslösningar, vårdplaneringshjälpmedel, bokningar av till exempel röntgen och vårdplatser, patientdatabaser, med mera.  Dubbelarbete kostar stora pengar  Det är tidstjuvar och dubbelarbete som kostar sjukvården stora pengar, konstateras det i utredningen. Att behöva logga in sig sju gånger i sju olika system tar både tid och skapar irritation.  Ett annat exempel är att man inte alltid kan överföra uppgifter mellan olika IT-stöd, vilket medför att man måste skriva in samma uppgifter kanske tio gånger.  - Närmare bestämt är det 36 olika delsystem eller byggklossar som vi talar om. För nästan samtliga av dessa finns redan bra och framsynta exempel ute i landstingen. Problemet är att projekten inte fungerar tillsammans i en helhetslösning, och det är här det måste till en samordning, eller styrning om man så vill, så att alla de här byggklossarna passar ihop.  En kraftfull satsning på IT-samordning kommer också att göra sjukvården mer attraktiv för leverantörerna, tror Jan Dahlin.  - Flera av de stora leverantörerna anser idag att det är olönsamt att satsa på svensk sjukvård på grund av fragmenterade satsningar och dyrbara och krångliga upphandlingar, säger han.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev