Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Behåll subventionen på de två statiner som räddar liv!

Publicerad: 26 augusti 2002, 08:30

DEBATT. Subventionen bör begränsas till de läkemedel för vilka det finns goda belägg för genuin patientnytta. Men hit hör pravastatin och simvastatin, skriver Arne Melander, Nepi, i en replik till Michael Sjöström.


Arne Melander är professor i läkemedelsepidemiologi och chef för Stiftelsen Nepi.  ................................................  Michael Sjöström pläderar i Dagens Medicin nr 33/02 för en ökad samhällelig satsning på förbättring av våra kost- och motionsvanor, och häri är det lätt att instämma. Att skattepengar till detta vällovliga syfte skulle kunna tas från läkemedlens konto kan man också hålla med om. Synd bara att Sjöström skjuter över målet när han vill slopa subventioneringen av samtliga statiner. Diskussionen skulle vinna på att nyanseras och ta hänsyn till dokumenterad patientnytta.  All medicinsk behandling bör baseras på säkra belägg för genuin patientnytta, och nyttan måste vara större än risken. Inte minst viktigt är detta när behandlingens syfte är förebyggande och avses pågå i decennier. Surrogatparametrar som nivåerna av blodfetter, blodtryck eller blodsocker är otillräckliga och i bland helt missvisande; vi måste kräva belägg för reellt minskad morbiditet och mortalitet.  Sådana handfasta belägg i kontrollerade, randomiserade studier finns faktiskt ännu inte avseende kost- och motionsinformation och hjärtkärlsjukdom, och det finns inte heller några kontrollerade komparativa studier av kost/motion gentemot statin. Kostnadsjämförelsen som Sjöström refererar till torde avse kolesterolsänkning men det är inte liktydigt med vunnet levnadsår.  NEPI har gjort en omfattande genomgång av statinernas dokumentation, effekter, patientnytta, användning, vinster och kostnader. Den är publicerad i en precis nyutkommen Nepi-rapport som kan beställas från Apotekarsocieteten. Genomgången visar bland annat följande:  Två statiner, Pravachol (pravastatin) och Zocord (simvastatin), har dokumenterad patientnytta (minskad morbiditet/mortalitet) i flera randomiserade kontrollerade långtidsstudier. Sådan dokumentation saknas för övriga i Sverige använda statiner: Lipitor (atorvastatin) och Canef och Lescol (fluvastatin).  Nyttan är störst hos hjärtsjuka individer med förhöjt kolesterol; drygt 20 sådana patienter måste behandlas för att ett levnadsår ska vinnas, och 160-200 sådana patienter måste behandlas för att undvika ett dödsfall årligen. Nyttan blir mindre hos hjärtsjuka med "normalt" kolesterol, ännu mindre hos hjärtfriska med förhöjt kolesterol och minst hos hjärtfriska med "normalt" kolesterol.  Läkemedelskostnaden per vunnet levnadsår blir vid sekundär prevention drygt 100 000 kr men nära 400 000 kronor vid primär prevention.  Det är oklart om det finns en optimal kolesterolnivå som indikerar det ideala terapeutiska målet. "The lower the better" är sannolikt en felaktig målsättning; mortaliteten är till och med förhöjd hos individer med (obehandlat) låga kolesterolnivåer. Pravastatins och simvastatins hjärtskyddande effekter betingas sannolikt av flera effekter än enbart kolesterolsänkning. Olika statiner kan skilja sig härvidlag.  Självklart ska vi satsa mer på information om bättre kost- och motionsvanor även om beläggen för genuin patientnytta ännu är bristfälliga. Låt oss också gärna få fram ekonomiska resurser härtill genom en mera selektiv subvention av läkemedel. Subventionen bör begränsas till de läkemedel för vilka det finns goda belägg för genuin patientnytta. Men hit hör pravastatin och simvastatin.  Arne Melander  .................................................  Säg din mening! Ge din kommentar till artikeln genom att klicka på "Kommentera" här till höger. Kommentarerna publiceras ofta även i tidningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev