Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Behandling med antidepressiva läkemedel följs inte upp

Publicerad: 20 juni 2006, 09:00

Sjukvårdens möjligheter att erbjuda samtalsbehandling vid psykisk ohälsa behöver förbättras, enligt en rapport från Socialstyrelsen.


Dessutom måste behandlingen med antidepressiva läkemedel följas upp och utvärderas bättre.  Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag studerat användningen av antidepressiva läkemedel. Uppföljningen bygger på fyra studier, samt en enkätundersökning till 1 100 patienter.

40 procent av patienterna hade inte någon avtalad tid hos sin läkare för uppföljning av läkemedelsbehandlingen. I närmare hälften av de fall där läkaren ansåg sig kunna bedöma effekten av behandlingen, angavs denna vara måttlig och i vart sjunde fall ingen alls.

Det tycks alltså vara vanligt att antidepressiva läkemedel ger otillräcklig effekt när de ordineras i den dagliga sjukvårdsverksamheten. Det finns även brister i hur psykiatriska tillstånd diagnostiseras och dokumenteras, skriver Socialstyrelsen.

- Huvudmännen bör se över rutinerna för vården av psykiska besvär. Samtalsstöd och regelbunden utvärdering av insatt behandling är viktiga komponenter för ett gott behandlingsresultat, säger Bo Lindblom, avdelningsdirektör på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ungefär 6 procent av befolkningen behandlas med antidepressiva läkemedel. Förskrivningen ökar och är vanligast till äldre personer och kvinnor, samt till grupper med lägre utbildning, ett mönster som sammanfaller med förekomsten av psykisk ohälsa.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev