Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bencement i spruta lindrade smärta från hopfallna kotor

Publicerad: 10 augusti 2010, 10:59

Att spruta in bencement i hopfallna kotor kan minska smärta även på lång sikt. Det visar en ny studie som går på tvärs med tidigare rön.


Vid en kotkompression trycks kotan ihop på grund av att den blivit försvagad av benskörhet eller cancermetastaser. En metod för att stabilisera kotan är perkutan vertebroplasik, där bencement injiceras direkt i den komprimerade kotan.

År 2007 konstaterade Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU, att det fanns ett visst stöd för att metoden ger snabbare smärtlindring än konventionell behandling hos patienter med benskörhet, osteoporos. Däremot var effekten på längre sikt oklar.

I en studie som presenteras i dag, tisdag, i tidskriften Lancet har holländska forskare utvärderat metoden hos patienter med osteoporos.

Totalt 431 patienter ingick i studien, men ungefär hälften av dem fick sållas bort på grund av att deras smärta lindrades spontant. Resterande 202 patienter lottades till antingen perkutan vertebroplastik eller konventionell behandling, som oftast består av smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik.

När patienternas smärta följdes upp efter en månad och ett år visade det sig att vertebroplastik hade givit bättre smärtlindring än konventionell behandling.

Tidigare forskning har pekat på att skillnaden i smärtlindring mellan vertebroplastik och konventionell behandling har jämnats ut efter sex månader. Men i den aktuella studien hade smärtan efter ett år minskat med i snitt 5,7 poäng på VAS-skalan hos dem som fått vertebroplastik, jämfört med 3,7 med konventionell behandling.

Forskarna drar slutsatsen att smärtlindringen är ihållande och betydligt högre vid vertebroplastik än vid konventionell behandling. De menar att det är en säker och effektiv behandling för utvalda patienter med osteoporosfrakturer, och att den har en rimlig kostnad.

En svaghet med studien är dock att det inte gick att dölja för patienterna vilken behandling de fick, påpekar forskarna.

I en ledarkommentar i Lancet skriver två belgiska läkare att den aktuella studien ger stöd åt att vertebroplastik har en roll att spela i smärtlindringen av kotkompressioner orsakade av benskörhet.
 Statens beredning för medicinsk utvärdering håller just nu på med en uppdatering av kunskapsläget om vertebroplastik, som beräknas bli klar i höst.

Läs hela studien:

Lancet, online 10 augusti 2010

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev