Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Beredskapen låg inför trolig ändring av arbetstidsregler

Publicerad: 4 november 2003, 14:20

Redan den 1 juli nästa år kan det bli aktuellt med en ny arbetstidslag som begränsar läkarnas möjlighet att jobba jour. Ändå är det hittills bara ett fåtal arbetsgivare som har börjat skissa på modeller för schemaläggning av läkare.


I januari ska regeringen lägga fram en proposition om ny svensk arbetstidslag som följer EU:s arbetstidsdirektiv. Sverige har tidigare fått kritik på tre punkter: en arbetstagare får inte arbeta mer än 48 timmar per vecka, alla ska få minst elva timmars oavbruten vila per dygn, och nattarbete måste begränsas till åtta timmar per dygn. Dessutom ska beredskap och jourarbete räknas in i den sammantagna arbetstiden.   Landstingsförbundet konstaterade redan förra hösten att en lagstiftning som helt följer EU:s regler skulle begränsa läkarnas möjlighet att arbeta jour och därmed förvärra läkarbristen, se Dagens Medicin 36/02. Men trots att den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2004  har Landstingsförbundet ännu inga konkreta förslag på hur arbetsgivarna ska hantera jourfrågan.  - Eftersom vi inte vet hur propositionen kommer se ut finns det ingenting vi kan jobba med och råda våra medlemmar till, säger Peter Hattendorff, förhandlare vid Landstingsförbundet.  Trots att två EG-domar slagit fast att jourtjänstgöring ska räknas som arbetstid, anser Peter Hattendorff att rättsläget är oklart. Flera landsting som Dagens Medicin talat med är inne på samma linje och avvaktar propositionen. På näringsdepartementet säger man dock att det inte finns något tolkningsutrymme vad gäller läkarnas jour.  - EG-domstolen har gjort helt klart att jourtid ska räknas in i den maximala veckoarbetstiden på 48 timmar. Det är inte regler vi kan definiera bort på nationell nivå och därför är landstingen egentligen skyldiga att följa dem redan i dag, säger kanslirådet Anders Stålsby.  Få skissar på konkreta lösningar  Ett antal landsting uppger att de har börjat diskutera lagförändringen inom ramen för pågående neddragningar och omstruktureringar. Flera uppger också att det sannolikt blir nödvändigt att schemalägga läkares jour på ordinarie arbetstid. Men hittills tycks Västra Götalandsregionen vara ensam om att skissa på konkreta lösningar.   - Om lagen ska träda i kraft 1 juli är tiden knapp. Vi vill ta fram ett antal förslag som man kan börja arbeta med så fort propositionen kommer, säger Lars Sahlman, som arbetar med långsiktig personalförsörjning vid regionens personalstrategiska enhet.  Han har bland annat tittat på hur en schemaläggning av läkarnas jour skulle kunna utformas.  - Generellt sett så kommer det bli omöjligt att ha kvar jouren som den ser ut i dag. Kraven på dygnsvila och maximal veckoarbetstid gör att läkarna i praktiken skulle behöva gå ner på deltid, säger han.  Oro för uppriven schemaläggning  Även Akademiska sjukhuset i Uppsala har tillsatt en arbetsgrupp som ska diskutera schemaläggning av läkarna.  - Vi känner oss lite irriterade eftersom vi inte hört något från Landstingsförbundet ännu. De nya kraven leder i värsta fall till att vi måste riva upp schemaläggning och arbetstidsmodeller för all vårdpersonal som arbetar natt och jour, säger Gunilla Rinne, förhandlingschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Upplands allmänna läkarförening tycker att det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte har tagit tag i frågan tidigare. I en skrivelse till sjukhusledningen har föreningen meddelat att den räknar med att arbetsgivaren tillämpar EU:s arbetstidsregler redan till årsskiftet.   - Eftersom reglerna faktiskt redan gäller finns det ingen anledning att sitta och vänta på den svenska propositionen, säger föreningens ordförande Torbjörn Karlsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev