Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Besök i kattens hus ger verklighetsnära mått på allergin

Publicerad: 12 April 2002, 11:08

I Göteborg testas en ny metod för att hitta kattallergiker som lämpar sig för allergivaccination. Tillsammans med sjuksköterskor och läkare får patienterna låna ett hus med höga halter av kattallergen.


Egentligen tillhör "katthuset" en familj med tre katter som bor i utkanten av Göteborg. Där utsätts kattallergiker med astma för allergenet i en naturlig miljö.  Syftet är att välja ut allergiker som lämpar sig för att delta i en kommande behandlingsstudie där effekten av inhalationssteroider jämförs med specifik immunterapi, allergivaccination.  - Patienterna i behandlingsstudien får inte vara så sjuka att de uppenbart behöver inhalationssteroider när de går med i studien, men så pass sjuka att lungfunktionen försämras med minst 15 procent när de vistas i huset, förklarar Monica Arvidsson, läkare och specialist i allergologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.    Problemet var att hitta en bra metod att mäta effekten av behandlingarna. Vid en provokation i laboratoriemiljö får patienterna inhalera kattallergen i stigande dos tills de får en allergisk reaktion. Men det är inte säkert att de reagerar på samma sätt i naturlig miljö.   Monica Arvidsson och hennes kollegor ville därför utveckla en metod för naturlig exponering och jämföra den med laboratoriemetoden.  Upp emot fem patienter per tillfälle vistas under cirka tre timmar i katthuset tillsammans med en läkare och två sjuksköterskor. Patienterna får röra sig systematiskt i huset, så att allergen virvlas upp. De får beskriva sina symtom, och varje kvart testas Fev1-värdet, den forcerade utandningsvolymen, med en handspirometer. Så snart lungfunktionen minskat med minst 20 procent avbryts provokationen. Patienten får luftrörsvidgande läkemedel, och får lämna katthuset.   En gång i timmen fram till läggdags får patienterna sedan själva göra ett lungfunktionstest med handspirometern, och påföljande dag testas deras metakolinkänslighet - det vill säga luftrörens förmåga att dra ihop sig vid retning - på allergimottagningen.   - Vi har jämfört patienter med olika känslighet för allergen vid vistelse i katthuset, och jämfört deras känslighet vid en vanlig allergenprovokation. Preliminära resultat visar att de patienter som är mest känsliga i katthuset också verkar vara mest känsliga både när det gäller metakolin och allergiprovokationer i laboratoriemiljö, säger Monica Arvidsson.   Fördelen med katthuset är att provokationen liknar de naturliga miljöer där allergiker utsätts för allergen. Förutom lungfunktion kan symtom från exempelvis ögon och näsa studeras. Det görs normalt inte i laboratoriet.   Hittills har cirka 100 allergiker testats i katthuset. 45 patienter kommer att medverka i behandlingsstudien som pågår i två år. Under nästa vår kommer utvärderingen av de olika behandlingsmetoderna att påbörjas.

Eva Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev