Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Betablockerare minskar död även vid svår hjärtsvikt

Publicerad: 22 Oktober 2002, 11:57

Det betablockerande läkemedlet karvedilol var effektivt även för patienter med svår hjärtsvikt. Risken för plötslig död, rytmrubbningar och sjukhusinläggning minskade markant, enligt en studie som presenteras i veckans utgåva av tidskriften Circulation.


Sedan länge har det funnits övertygande belägg att flera olika betablockerande läkemedel haft god effekt på symtom och sjukIighet vid milda och måttliga former av hjärtsvikt. Effekten vid svår hjärtsvikt är inte lika väl studerad, bland annat på grund av tidigare farhågor att läkemedlen eventuellt skule förvärra sjukdomen.  I den så kallade Copernicus-studien gavs betablockeraren karvedilol (Kredex) eller placebo i tillägg till övrig standardbehandling av svår hjärtsvikt. Pumpförmågan i hjärtat hade uppmätts till högst 25 procent i ejektionsfraktion från vänster kammare. Patienterna fick ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonist och även digitalis, spironolakton, kärlvidgande läkemedel och amiodaron var tillåten behandling.  Att karvedilol minskade dödligheten med 35 procent presenterades i en artikel i New England Journal of Medicine för 1,5 år sedan (se länk i rutan uppe till höger)  Studien, som bland annat gjordes av forskare från Columbia University, New York, USA och företagen Glaxo Smithkline och Roche, omfattade 2289 patienter, där hälften slumpades till karvedilol i tillägg och hälften till placebo. I genomsnitt hade patienterna behandlats i 10,4 månader när studien avbröts i förtid på grund av att karvedilol hade så påtagliga positiva effekter.  42 procent av patienterna i placebogruppen och 30 procent i karvedilolgruppen avled eller togs in på sjukhus på grund av hjärt-kärlsjukdom, en minskning med 27 procent. 38 procent respektive 26 procent avled eller togs in på sjukhus på grund av hjärtsvikt, en relativ minskning med 31 procent.  Patienter som fick karvedilol tillbringade 40 procent färre dagar på sjukhus på grund av hjärtsvikt. Det var skillnad i både antal inläggningar och antal dagar vid varje enskilt vårdtillfälle till förmån för karvedilol.  Riskminskningen för patienter som fick karvedilol fanns i alla grupper, även de med svårast sjukdom.  I en medicinsk kommentar konstaterar Kai Wollert,och Helmut Drexler, från Hannover Tyskland, att resultaten är slående. De diskuterar även i vilken mån andra betablockerare kan ha samma goda effekt vid hjärtsvikt. När det gäller mindre sjuka sviktpatienter har studier av både metoprolol (Seloken) och bisoprolol (Emconcor och generiskt bisoprolol) visat liknande resultat som i karvedilol. Än saknas studier med liknande upplägg som Copernicus.  Mot slutet av året beräknas en jämförande studie mellan metoprolol och karvedilol avslutas, den så kallade Comet där drygt 3000 patienter ingår. Denna studie har designats för att försöka ge svar på frågan om betablockerande läkemedel med olika farmakologisk profil har liknande effekt på sjuklighet och död hos hjärtsviktspatienter.  En nackdel är dock att inte samma beredningsform av metoprolol används i Comet som i Merit-studien (där Seloken Zoc användes), anser författarna till kommentaren.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev