Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bilder hjälper läkaren att styra när flimmer bränns bort

Publicerad: 18 oktober 2006, 13:52

Med hjälp av en datortomografibild av hjärtats förmak blir det lättare för hjärtläkare att bränna isolerande ärrvävnad vid kateterablation av förmaksflimmer.


Kateterablation har blivit en allt vanligare metod för att behandla förmaksflimmer hos patienter som inte svarar på läkemedelsbehandling. Vid kateterablation stoppas felaktig stimulering av vänster förmak genom att isolera vissa områden på insidan av lungvenerna som har löpt "elektriskt amok", något som ofta kan vara en direkt orsak till flimret.

Ingreppet görs genom att föra in en kateter i hjärtats vänstra förmak via ljumsken och nedre hålvenen. Katetern ger ifrån sig värmeenergi som skapar en isolerande ärrvävnad runt lungvenernas mynning i förmaket.

En svårighet vid kateterablation är att förmakets anatomi skiljer sig åt mellan olika individer. Hos vissa personer kan till exempel lungvenerna mynna som en tratt i förmaket, vilket gör det svårt att avgöra vad som är vägg till förmaket eller lungvenen. Det ställer höga krav på noggrannhet och erfarenhet hos operatören.

På Universitetssjukhuset i Linköping använder man sedan förra hösten datortomografibilder av patientens förmak som en tredimensionell "karta" under ingreppet. Metoden ger förbättrade möjligheter att styra katetern inuti det trånga förmaket, eftersom operatören hela tiden ser på en datorskärm var instrumentet befinner sig i förhållande till lungvener och andra anatomiska strukturer i förmaket.

– Förut använde vi oss av en mjukvara för elektroanatomisk kartläggning av förmaket. Det gör vi nu också, med skillnaden att vi även integrerar en datortomografibild, som ger mycket större precision, säger Ioan Liuba, läkare på kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi kan på ett bättre sätt "navigera" inuti förmaket vilket underlättar när vi gör ingreppet.

Ioan Liuba har tillsammans med Håkan Walfridsson, docent och överläkare på samma klinik, satt igång en uppföljning av resultaten från den nya metoden, som också har börjat användas på ett par andra universitetssjukhus i landet. Resultaten från en första pilotstudie presenterades på det kardiovaskulära vårmötet, där Linköpingsläkarna konstaterar att metoden fungerar bra.

Den kräver dock en viss erfarenhet och kan i början medföra längre ingreppstider än de cirka tre timmar som en kateterablation normalt tar på kardiologiska kliniken i Linköping. Men på sikt är tanken att den smidigare "navigeringen" inuti förmaket i stället ska kunna hjälpa till att minska ingreppstiderna. Det kan i sin tur vara betydelsefullt, menar läkarna, med tanke på det allt större antalet kateterablationer som görs.

– Vi har också en förhoppning om att den nya metoden ska minska risken för komplikationer under ingreppet, säger Ioan Liuba.

Datorprogrammet som gör det möjligt att använda datortomografibilder vid kateterablation har tagits fram av ett ledande teknikföretag inom arytmiområdet. Programmet kan också utnyttja  MR  -bilder.

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen och drabbar runt 150 000 svenskar. Sjukdomen ger ökad risk för blodproppar och kan leda till hjärtsvikt. I Sverige har det hittills gjorts cirka 600 kateterburna ablationsbehandlingar av förmaksflimmer.

Behandlingen har varit kontroversiell. Men i de nya europeiska riktlinjerna för behandling av förmaksflimmer lyfts kateterablation fram som ett rimligt alternativ hos patienter med liten eller ingen förstoring av vänster förmak, och hos vilka läkemedelsbehandling inte givit effekt.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev