Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Billigare välja nytt läkemedel mot stroke

Publicerad: 16 december 2011, 10:15

Samhället skulle kunna spara mer än en miljard per år på att använda den nya blodförtunnaren Pradaxa för att förebygga stroke och andra blodproppar vid förmaksflimmer.


Den slutsatsen drar forskare vid Linköpings universitet i en rapport där de hälsoekonomiska konsekvenserna av att införa Pradaxa (dabigatran) utvärderas.

Behandling med Pradaxa är betydligt dyrare per patient och år än behandling med Waran (warfarin).

Men forskarna kommer ändå fram till att det blir kostnadseffektivt att införa det nya läkemedlet. Rapporten har finansierats av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim och Landstinget Östergötland.

Kostnadsminskningen kommer sig av att Pradaxa väntas leda till färre fall av stroke, vilket skulle spara mer pengar än den ökade kostnaden för dabigatran.

Enligt Lars-Åke Levin, docent vid Linköpings universitet och författare till rapporten, visar beräkningarna att behandling med dabigatran skulle förebygga minst ett fall av stroke om dagen i Sverige jämfört med warfarin.

- Det skulle spara mycket lidande, många dödsfall men även en hel del skattepengar, säger han i ett pressmeddelande.

Den totala kostnaden för förmaksflimmer beräknar forskarna till drygt 4,1 miljarder kronor per år.

Då ingår kostnader för läkemedel, behandling, kontroller och indirekta kostnader, till exempel för produktionsbortfall. Men de allra största posterna står blödningar och stroke för.

Trots att en majoritet av alla patienter med förmaksflimmer i dag rekommenderas behandling med Waran så är det inte ens hälften som får det.

Om alla som behöver behandling skulle få Pradaxa skulle samhället kunna spara 1,5 miljarder kronor på ett år, enligt forskarna.

Ett byte till Pradaxa hos de patienter som redan behandlas med Waran skulle spara samhället cirka 100 miljoner kronor per år.

I rapporten har forskarna beräknat kostnad per vunnet Qualy, kvalitetsjusterande levnadsår, som är ett vanligt mått på kostnadseffektivitet.

En kostnad under 500 000 kronor per vunnet Qualy brukar anses kostnadseffektivt.

Kostnaden per vunnet Qualy för dabigatran, jämfört med warfarin, hos patienter som är 65 år och har följts upp i 20 år, beräknar forskarna till cirka 74 000 kronor.

Motsvarande siffra vid jämförelse med välinställd warfarinbehandling är ungefär 107 000 kronor.

I den komplettering av Socialstyrelsens riktlinjer om hjärtsjukvården som nyligen publicerades ges Waran fortfarande högre prioritet än Pradaxa.

Där betonas att Pradaxa är ett helt nytt läkemedel och att erfarenheterna av ett brett införande fortfarande är begränsade.

Socialstyrelsen bedömer att andelen patienter med förmaksflimmer som får antikoagulationsbehandling kan ökas från dagens 50 procent till 60 procent.

Då antas att ökningen kommer att bestå av en kombination av warfarin- och dabigatranbehandling.

Lars Grip, ordförande i prioriteringsgruppen och professor vid Göteborgs universitet, har inte läst alla delar i Linköpingsforskarnas rapport och vill därför inte kommentera innehållet i detalj.

– Men resultaten ändrar inte vår slutsats och våra prioriteringar. Hälsoekonomi är en del av bedömningsunderlaget - medicinska effekter och säkerhet är andra delar. Forskarna i Östergötland påpekar också att de bara tagit hänsyn till kostnader, säger han och fortsätter:

– Vi har tagit höjd för kostnadsanalysen i vår rapport. Vi har gjort delvis en egen sådan, men den grundas mycket på samma material som forskarna vid Linköpings universitet har.

Relaterat material

Utökad subvention för Pradaxa

Lovande för ny propphämmare

Ny blodförtunnare minst lika bra som Waran vid förmaksflimmer

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev