Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Biologisk ålder bör avgöra cancerbehandling

Publicerad: 27 november 2003, 11:54

RIKSSTÄMMAN: Den biologiska åldern bör avgöra om en patient ska få ta ställning till tilläggsbehandling vid cancer, inte den faktiska. Det var budskapet vid gårdagens symposium på Riksstämman om tilläggsbehandling med cytostatika till äldre patienter.


Ska alla patienter över 75 år som har opererats för kolorektalcancer i stadium tre, informeras om att tilläggsbehandling, adjuvant cytostatikaterapi, kan minska risken för återfall?  Den frågan fick åhörarna, med hjälp av mentometerknappar, ta ställning till före gårdagens symposium "För gammal för adjuvant cytostatika?"  - Nej! svarade nästan var femte åhörare. Fyra av tio svarade "ja" och lika många "det beror på".  Många vårdprogram avråder i dag från att ge äldre cancerpatienter adjuvant cytostatikabehandling, det vill säga understödjande behandling med cellgifter för att minska risken för återfall. Behandlingen ges efter att den primära tumören behandlats.  ....................................................  Bengt Glimelius. Foto: Mats Andersson.  ....................................................  Men Bengt Glimelius, onkolog vid Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset i Solna och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättade att adjuvant cytostatika vid kolorektalcancer i stadium tre, reducerar risken att drabbas av återfall med 30-35 procent för äldre patienter - samma som för yngre patienter.  Även överlevnaden är densamma. I genomsnitt höjer den understödjande cellgiftsbehandlingen femårsöverlevnaden från 55 till 65 procent och av 100 patienter botas ungefär ytterligare åtta.  Dessutom påverkar åldern i sig inte hur väl patienterna tolererar den tuffa cellgiftsbehandlingen även om många äldre, på grund av annan sjukdom, inte kan komma ifråga för behandlingen. Det konstaterade Curt Peterson, professor i klinisk farmakolog vid Hälsouniversitetet i Linköping.  Hans Starkhammar, onkolog vid Universitetssjukhuset i Linköping, utgick från den omdiskuterade prioriteringsplan som Landstinget i Östergötland gjort och kunde konstatera att adjuvant cytostatika till äldre patienter mycket väl skulle kunna ha en plats i vårt för tillfället hårt trängda samfinansierade sjukvårdssystem, även om vissa frågetecken återstår att besvara.  Han tog sig också friheten att jämföra vad andra skattefinansierade institutioner anser att ett människoliv är värt.  - Enligt Vägverket med sin nollvision är ett statistiskt räddat människoliv värt 10 till 20 miljoner kronor i investeringar. Enligt Statens strålskyddsinstitut, SSI, är motsvarande siffra upp till 25 miljoner kronor. Kostnaden för att rädda en patient med kolorektalcancer stadium tre är åtminstone en tiopotens lägre, säger Hans Starkhammar.  Panelens budskap var tydligt: Det är den biologiska åldern som bör avgöra om en patient ska få ta ställning till adjuvant cancerbehandling, inte den faktiska.  - Patienten har rätt till information, men den ska vara realistisk. Lika väl som man bör avstå från att behandla en sjuk 60-åring, bör man behandla en vital 77-åring, säger Bengt Glimelius.  Och att budskapet gick hem visade ytterligare en mentometeromröstning. Efter symposiet svarade bara 2 procent kategoriskt nej på samma fråga som ställdes inledningsvis. Nu var i stället sex av tio positiva till att ge informationen medan 38 procent svarade "det beror på".

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev