Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Biomedicinska analytiker delar ansvaret för 5 000 ultraljudskontroller

Publicerad: 4 mars 2002, 09:25

Biomedicinska analytiker gör i dag hälften av alla ultraljudsundersökningar på barn med medfödda hjärtfel på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Tidigare var detta en uppgift enbart för läkare.


Ann-Britt Boll är biomedicinsk analytiker och har just gjort en ultraljudsundersökning av ett nyopererat hjärtbarn på intensivvårdsavdelningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Barnet föddes med en allvarlig hjärtmissbildning, så kallat hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, det vill säga en liten vänsterkammare och en underutvecklad kroppspulsåder.  Ann-Britt Boll är en av tre biomedicinska analytiker på barnhjärtenheten. Hon har arbetat med ultraljudsundersökningar på vuxna hjärtan sedan 1979. Det är bara de senaste åren som hon har specialiserat sig på barnhjärtan.   Tillsammans med kollegan Carina Olausson har hon successivt ökat sin kompetens genom ett nära samarbete med barnkardiologer och barnkirurger. De arbetar tillsammans med Anne de-Wahl Granelli, som genomgått en amerikansk specialistutbildning för ultraljud på hjärtan.  - När det gäller vuxna hjärtan handlar det mer om funktion, det vill säga hur hjärtat rör sig. Men när det gäller barnhjärtan krävs djupare anatomiska kunskaper. Det är helt andra typer av hjärtfel som kan vara väldigt komplicerade och svåra att analysera, berättar Carina Olausson.  Tidigare var det enbart barnhjärtenhetens läkare som gjorde ultraljudsundersökningar på barn med medfödda hjärtfel och foster med misstänkta hjärtfel. Men de senaste åren har ultraljudstekniken kraftigt förbättrats, vilket innebär att kvaliteten på undersökningarna har höjts. Det har blivit lättare att ställa en mer detaljerad diagnos.  När barnhjärtkirurgin koncentrerades till Göteborg och Lund 1994, ökade antalet remisser markant till de bägge universitetssjukhusen.   - Vårt upptagningsområde är halva Sverige och vi gör cirka 5000 ultraljudsundersökningar på barn om året. Vi har fått allt svårare att hinna med och såg därför ett behov av att anställa biomedicinska analytiker, säger Mats Mellander, barnkardiolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.  Vid undersökningen av barnet eller fostret i livmodern går de biomedicinska analytikerna systematiskt igenom hjärtats anatomi för att upptäcka och kartlägga eventuella missbildningar. Undersökningen spelas in och sparas på en hårddisk.   - Vi försöker förbereda så mycket som möjligt och kan med ett beräkningsprogram i ultraljudsapparaten ta alla mått som behövs innan den ansvarige läkaren tittar på de digitala bilderna, säger Carina Olausson.  - Vi ser många svåra fall av missbildningar och det är en ständig utmaning att försöka kartlägga och förstå de ultraljudsbilder vi ser. Vi måste också kunna följa kirurgernas arbete så att vi kan förstå de olika stegen i den kirurgiska behandlingen, fortsätter Ann-Britt Boll.  Det har funnits en oro bland barnhjärtläkare att förlora i praktisk kompetens i ekokardiografi när biomedicinska analytiker utför en allt större del av ultraljudsundersökningarna.  - Vi är jour på kvällar, nätter och helger och behöver ha full kompetens att göra dessa undersökningar. Jag tycker att vi har lyckats behålla den praktiska kompetensen på en hög nivå i och med att vi gör cirka hälften av undersökningarna. Den avlastning som de biomedicinska analytikernas arbete medför, har gett oss större möjligheter att arbeta med vidareutveckling av metoder och rutiner, säger Mats Mellander.

Eva Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev