Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Blodsockerhalter påverkade hjärtrisk hos blodtryckspatient

Publicerad: 1 april 2003, 11:53

Män i åldrarna 50-60 år som behandlades för högt blodtryck och som under behandlingen fick ökade blodsockernivåer, hade ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det visar en svensk studie som presenteras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.


Det är känt sedan tidigare att personer med högt blodtryck kan ha ökad insulinresistens, jämfört med personer som har normalt blodtryck. Behandling med betablockerande läkemedel och diuretika i form av tiazider har dessutom visat sig öka förekomsten av insulinresistens ytterligare.  För att undersöka om ökade blodsockerhalter hade någon betydelse för risken att drabbas av hjärtinfarkt, genomförde bland andra Kristina Dunder, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, samt läkare vid onkologendokrina avdelningen och Lars Lind, professor och överläkare vid medicincentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala, en studie med 1860 män med och utan högt blodtryck.  I början av 1970-talet genomgick männen undersökningar där man skulle identifiera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Männen var då i 50-årsåldern. Efter 10 år gick de åter igenom dessa undersökningar och de följdes sedan i genomsnitt 17,4 år.  Studien visar att 23 procent av dem som behandlades för högt blodtryck drabbades av en hjärtinfarkt under studieperioden, jämfört med 13,5 procent av dem som inte fick sådan behandling.   De som fick en hjärtinfarkt efter 60 års ålder hade dessutom en mer uttalad ökning av sina blodsockervärden, när de var i åldrarna 50-60 år, jämfört med dem som inte drabbades av detta.  Betydelsen av blodsockerhalterna minskade något efter justering för halterna av proinsulin i blodet hos studiedeltagarna.  Forskarna konstaterar med anledning av resultaten att blodsockerhalterna var en oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt hos män med högt blodtryck.  - Behandling med betablockerare är bra för många patienter, men det är samtidigt farligt om blodsockerhalterna stiger. Därför kan man överväga att använda andra läkemedel som ACE-hämmare, eller kalciumflödeshämmare, till patienter som exempelvis redan har förhöjda blodsockervärden, eller andra symtom på metabolt syndrom, säger Kristina Dunder.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev