Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Blodtryck sänktes när helikobakter utraderades

Publicerad: 1 december 2003, 12:35

Blodtrycket sjönk hos patienter med högt blodtryck när deras infektion av Helicobacter pylori behandlats framgångsrikt med antibiotika och ranitidinvismutcitrat. Det visas i en italiensk studie som presenteras i decemberutgåvan av tidskriften Helicobacter.


Ämnen i artikeln:

Helicobacter pylori

Avvikande endotelfunktion i blodkärlen har en viktig roll i uppkomsten av ateroskleros och hjärtsjukdom. Det finns även en misstanke om att magsårsbakterien Helicobacter pylori har ett samband med hjärt-kärlsjukdom och autoimmuna sjukdomar. Substanser utsöndrade av bakterien kan ha en roll i dessa förlopp.  I en studie utförd av forskare från Istituto di Medicina Interna, Policlinico Gemelli i Rom, Italien, ingick 72 patienter med högt blodtryck. Medelåldern var 53 år och 38 av patienterna var kvinnor. 70 jämngamla personer, varav 35 män, med normalt blodtryck utgjorde kontrollgrupp.  Deltagarnas blodtryck registrerades under 24 timmar, utandningstest med radioaktivt märkt kolisotop gjordes för att avgöra eventuell helikobakter-infektion, och test för antikroppar mot CagA. CagA är ett protein och betraktas som en virulensmarkör, det vill säga att helikobakter med CagA anses mer aggressiva och förknippade med ökad risk för magsår och magcancer.  De som var infekterade av helikobakter, 55 procent av patienerna med högt blodtryck och 50 procent i kontrollgruppen, behandlades med en kur i sju dagar bestående av två antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, samt ranitidinvismutcitrat. Ranitidin är den verksamma substansen i Zantac, men medlet som dessutom innehåller vismutcitrat registrerades aldrig i Sverige. Utomlands används det under namnet Pylorid.  Före behandling var blodtrycket likvärdigt mellan de patienter som var infekterade med helikobakter och de patienter som inte hade en infektion. Efter behandlingen hade blodtrycket sjunkit signifikant hos de patienter vars helikobakter hade utraderats. Särskilt markant var förändringen av det diastoliska trycket och hos patienter som hade antikroppar mot CagA-helikobakter.  Författarna föreslår att en aktivering av immunsystemets cytokinkaskad med frisläpp av substanser som påverkar kärlfunktionen kan vara länken mellan infektionen och blodtrycket. En annan förklaring kan vara en likhet mellan CagA-antigen och peptider som uttrycks av endotelceller och glatt muskulatur.

Sten Erik Jensen

Ämnen i artikeln:

Helicobacter pylori

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev