Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Blodtryckssänkande ACE-hämmare minskade diabetesrisk

Publicerad: 28 mars 2003, 07:51

Personer med hjärtsvikt som behandlades med ACE-hämmaren enalapril, hade minskad förekomst av diabetessjukdom. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Circulation.


Diabetessjukdom är en markör för bland annat dödlighet hos personer som har hjärtsvikt. Forskarna som arbetar vid Montreal Heart Institute, Montreal, Kanada, utförde därför en studie för att undersöka om behandling med ACE-hämmare kan påverka förekomsten av diabetes hos en grupp patienter med vänsterkammarsvikt.  Totalt ingick 391 personer i studien varav 291 personer inte var diabetiker. Av dessa fick 153 personer behandling med enalapril, som i Renitec, MSD, och 138 fick behandling med placebo.  Forskarna undersökte blodsockervärden vid fasta vid studiens inledning, samt vid två tillfällen under studieperioden som i genomsnitt varade 2,9 år.  Studien visar att 5,9 procent av patienterna i enalaprilgruppen utvecklade diabetessjukdom under perioden, jämfört med 22,4 procent i placebogruppen.  Studien visar vidare att behandling med enalapril var den starkaste markören för minskning av risken att utveckla diabetessjukdom. Denna effekt märktes tydligast bland personer som hade förhöjt fasteblodsocker vid studiens inledning, vilket bedömdes vara mer än 6,1 mmol per liter blod.  Hos dem i denna grupp som behandlades med enalapril utvecklade 3,3 procent diabetes, jämfört med 48 procent av deltagarna i placebogruppen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev