Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Blodtryckssänkare minskade demensrisk bland äldre

Publicerad: 14 Oktober 2002, 08:02

Blodtryckssänkande behandling till äldre personer med högt systoliskt blodtryck skyddade mot demenssjukdom. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine.


Forskarna som bland annat arbetar vid universitetet i Paris, Frankrike, utförde en studie för att bedöma långtidseffekterna av behandling av högt blodtryck när det gäller förekomsten av demenssjukdom.  I studien undersökte forskarna en grupp patienter som inte hade någon demenssjukdom och som var minst 60 år gamla. Systoliskt blodtryck bland deltagarna var mellan 160 och 219 mm Hg och samtliga hade ett distoliskt blodtryck under 95 mm Hg.  Deltagarna delades in i två grupper. Den grupp på 1485 deltagare som fick aktiv blodtrycksbehandling behandlades med nitrendipin, som är en kalciumantagonist som inte finns tillgänglig i Sverige, samt eventuellt ett tillägg med en ACE-hämmare, eller ett diuretikum, eller båda. Kontrollgruppen bestod av 1417 deltagare.  Under uppföljningsperioden som var mellan två och fyra år fördubblades antalet personer med demenssjukdom från 32 till 64, varav 41 led av Alzheimers sjukdom. Genom uppföljningsperioden var blodtrycket i genomsnitt 7,0/3,2 mm Hg högre bland kontrollpatienterna, jämfört med dem som fick aktiv behandling.  Vid den sista uppföljningen, efter fyra år, visade sig blodtrycksskillnaderna vara något lägre. Vid denna uppföljning visade sig nära hälften av deltagarna i kontrollgruppen behandlas med en kalciumantagonist, en fjärdedel av deltagarna behandlades med ACE-hämmare och en tiondel av deltagarna behandlades med diuretikum. Bland dem som fick aktiv behandling var motsvarande siffror 70,2 procent, 35,4 procent och 18,4 procent vid den sista uppföljningen.  Studien visar att långtidsbehandling med blodtryckssänkande läkemedel minskade risken att utveckla demenssjukdom med 55 procent, jämfört kontrollgruppen. Efer justering för kön, ålder, utbildning, och blodtryck vid studiens inledning var risken att drabbas av demenssjukdom minskad med 62 procent bland dem som behandlades med nitrendipin.  Med anledning av detta anser forskarna att den blodtryckssänkande behandlingen av 1000 patienter under en femårsperiod kan förebygga 20 fall av demenssjukdom.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev