Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Blodtryckssänkare minskade strokerisk

Publicerad: 27 juni 2002, 13:20

Risken att drabbas av icke-dödlig stroke minskade med 28 procent bland äldre människor som led av mild hypertoni, när de fick behandling med det blodtryckssänkande läkemedlet kandesartan. Det visar resultat från den så kallade Scope-studien, som presenterades på en internationell hypertonikonferens i Prag på torsdagen.


I Scope-studien, som har drivits från Sverige, har man undersökt effekten av blodtryckssänkande behandling med en en så kallad angiotensin 2-receptorblockerare, kandesartan, som i Atacand, Astra Zeneca, när det gäller insjuknande i stroke hos äldre patienter som hade lätt förhöjt blodtryck.  Totalt 4937 personer i åldrarna 70-89 år ingick i studien, som har pågått sedan 1997. Medelåldern bland studiedeltagarna var 76 år och två tredjedelar av dem var kvinnor.  Förutom en signifikant minskad risk för icke-dödlig stroke med 28 procent visade Scope-resultaten att behandling med det blodtryckssänkande läkemedlet även gav en icke-signifikant minskad risk att drabbas av diabetes, att insjukna i hjärtkärlsjukdom, samt att avlida under studieperioden, jämfört med kontrollgruppen. Risken för hjärtinfarkt var dock icke-signifikant ökad för den grupp som fick aktiv behandling.  - Det positiva med resultatet, som även liknade det i LIFE-studien med en annan angiotensin 2-receptorblockerare, är att man kunde förebygga icke-fatal stroke med hjälp av blodtryckssänkande behandling med kandesartan. Samtidigt hade man något sämre resultat när det gäller hjärtinfarkt, jämfört med kontrollgruppen. Det kan tala för att läkemedel med effekt på renin-angiotensinsystemet bör kombineras med läkemedel som har andra verkningmekanismer, exempelvis lågdosdiuretika, för en optimal effekt både på stroke och hjärtinfarkt, säger Peter Nilsson, docent och universitetslektor vid Avdelningen for medicin, Universitetssjukhuset MAS i Malmö.  Scope-studien visar också att blodtryckssänkning inte försämrade deltagarnas kognitiva funktioner, det vill säga inga störningar i tankemässiga och intellektuella funktioner. För den grupp som hade något nedsatt kognitiv förmåga vid studiens inledning, gav behandling med kandersatan ett signifikant skydd mot ytterligare nedgång i kognitiv förmåga.  Lennart Hansson, professor i klinisk hypertoniforskning och Hans Lithell, professor i geriatrik, vid Uppsala universitet, samt Ingemar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet är de svenska forskare som har drivit studien.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev